Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

Ηλιακή Ολική Έκλειψη 14ης Νοεμβρίου


Για πρώτη φορά στο Φερόλβιο (1) θα δώσω αστρολογικά δεδομένα για τις εκλείψεις και θα προσπαθήσω, στηριζόμενη στην Πτολεμαϊκή έρευνα από την Τετράβιβλο
Πτολεμαίος
 που τις αφορά, να δώσω γεγονότα τα οποία μπορούν να διαδραματιστούν στις χώρες που πλήττονται από τη συγκεκριμένη έκλειψη, η οποία θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου, στις 00.09 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 21 μοίρες και 57΄ πρώτα του Σκορπιού. Ανήκει στον 133 κύκλο Saros. (2)
Εκτός όμως από τις χώρες που είναι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, γεγονότα θα έχουν και τα άτομα που ο Ήλιος ή η Σελήνη τους βρίσκονται από τις 15 έως τις 27 μοίρες του Σκορπιού. Οποιοδήποτε συναισθηματικό γεγονός ή πραγματικό γεγονός και αν τους συμβεί θα πρέπει να παραμείνουν σε αμυντική επίθεση, όπως έχω αναφέρει στο άρθρο για τις εκλείψεις που έχει αναρτηθεί στο Φερόλβιο, ώστε να βγουν όσο περισσότερο γίνεται κερδισμένοι/ες.
Θα συμπεριλάβω στην έρευνα αποσπάσματα της Τετραβίβλου του Πτολεμαίου, η οποία κυκλοφορεί μεταφρασμένη, από τη Ζαχαρίου Άννα σε δική μου επιμέλεια, από τις εκδόσεις «Ηλίανθος», ώστε να γίνουν κατανοητές ορισμένες απόψεις σχετικές με τη διερεύνηση (3).
Τα Πτολεμαϊκά αποσπάσματα θα είναι σε πλάγια γραφή.ΒΙΒΛΙΟ 2ο της Τετραβίβλου - 4


Μέθοδος για να γίνονται Ιδιαίτερες Προβλέψεις
"Ύστερα από αυτή την εισαγωγική εξέταση θα ήταν η επόμενη δουλειά ν’ασχοληθούμε σύντομα με τη διαδικασία των προβλέψεων, …
Η πρώτη και πιο ισχυρή αιτία τέτοιων γεγονότων βρίσκεται στις συνόδους του Ήλιου και της Σελήνης κατά την έκλειψη και τις κινήσεις των αστέρων εκείνη την ώρα.
Από την ίδια την πρόβλεψη, ένα μέρος είναι τοπικό
Α) σ’αυτό το μέρος πρέπει να προβλέψουμε για ποιες χώρες ή πόλεις υπάρχει σημασία στις διάφορες εκλείψεις.
Β) Μία άλλη κατηγορία της πρόβλεψης είναι χρονολογική• εκεί η ανάγκη θα είναι να προβλέψουμε το χρόνο των οιωνών και τη διάρκειά τους.
Γ) Ένα μέρος επίσης είναι γενικό• μέσα απ’αυτό πρέπει να καταλάβουμε με ποιες τάξεις θα έχει σχέση το γεγονός. Και Δ) τέλος υπάρχει η ειδική πλευρά, από την οποία θα διακρίνουμε την ποιότητα του ίδιου του γεγονότος.

5. Περί της Εξέτασης των Επηρεαζόμενων Χωρών
Θα θεωρήσουμε το πρώτο κομμάτι της έρευνας, που είναι τοπικό, με τον ακόλουθο τρόπο:
Κατά τις εκλείψεις του Ήλιου και της Σελήνης όπως λαμβάνουν χώρα, ιδιαίτερα αυτές που παρατηρούνται πιο εύκολα, θα εξετάσουμε την περιοχή του ζωδιακού κύκλου στην οποία συμβαίνουν, και τις χώρες σε οικειότητα με τα τρίγωνά της, και με παρόμοιο τρόπο θα εξακριβώσουμε ποιες από τις πόλεις, είτε από το ωροσκόπιό τους την ώρα της ίδρυσής τους και τη θέση των φωτεινών αστέρων εκείνη τη στιγμή, είτε από τη μεσουράνηση της γέννησης των τότε κυβερνητών τους, είναι συμπαθητικές προς το ζώδιο της έκλειψης.
Και σε οποιεσδήποτε χώρες ή πόλεις ανακαλύπτουμε μια οικειότητα αυτού του είδους, πρέπει να υποθέτουμε πως κάποιο γεγονός θα συμβεί, το οποίο ισχύει, γενικά μιλώντας, σε όλες, ιδιαίτερα σ’αυτές που έχουν κάποια σχέση με το ίδιο ζώδιο της έκλειψης και σε όσες εξ αυτών η έκλειψη, εφ’όσον συνέβηκε πάνω από τη γη, ήταν ορατή".


Ας εξετάσουμε, λοιπόν, μαζί σε ποιες χώρες θα γίνει ορατή η Ολική (Total) Ηλιακή Έκλειψη στις 14 Νοεμβρίου του 2012 στις 21 μοίρες και 57΄ πρώτα λεπτά του Σκορπιού στις 00:09 π.μ. ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τα αρχεία της NASA:

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότιος Ειρηνικός, Νότιο μέρος της Νότιας Αμερικής, ο κύριος κώνος της όμως θα είναι πλήρως συσκοτισμένος στη βόρεια Αυστραλία και στο Νότιο Ειρηνικό (4).

Στην Αυστραλία όμως η διαφορά της ώρας από το Γκρήνουιτς είναι - 10:00 ώρες. Άρα η Ολική έκλειψη θα συμβεί εκεί στις 8:09 π.μ.

6. Περί της Ώρας (χρόνου στο αρχαίο) των Προβλεπομένων Γεγονότων
"Το δεύτερο και χρονολογικό κεφάλαιο, απ’όπου μαθαίνουμε τις ώρες των γνωστοποιημένων γεγονότων και τη διάρκειά τους θα θεωρήσουμε ως εξής:
Καθώς οι εκλείψεις που γίνονται την ίδια στιγμή δεν είναι συμπληρωμένες με τον ίδιο αριθμό των κανονικών ωρών σε κάθε τοποθεσία, κι εφ’όσον οι ίδιες ηλιακές εκλείψεις δεν έχουν παντού τον ίδιο αριθμό συσκότισης ή την ίδια διάρκεια,
α) πρώτα θα μιλήσουμε για την ώρα της έκλειψης, σε κάθε μία από τις σχετικές τοποθεσίες, και για το ύψος του πόλου, - κέντρα -, όπως σε μία γέννηση•
β) δεύτερον, πόσες ισημεριακές ώρες διαρκεί η συσκότιση της έκλειψης σε κάθε μία. Γιατί, όταν εξεταστούν αυτές οι πληροφορίες, εάν είναι μια ηλιακή έκλειψη, θα αντιληφθούμε πως το προβλεπόμενο γεγονός διαρκεί τόσα χρόνια όσες οι ισημεριακές ώρες που θα βρούμε, κι εάν είναι σεληνιακή έκλειψη, τόσους μήνες".
 
Η μεγαλύτερη διάρκεια μίας Ηλιακής εκλείψεως είναι 7,5 πρώτα λεπτά, γιατί μία Ηλιακή έκλειψη για να γίνει, πρέπει η Σελήνη να βρεθεί ανάμεσα στον Ήλιο και στη Γη.
Επειδή, η Σελήνη, είναι το πιο γρήγορα κινούμενο ουράνιο σώμα, η διάρκεια της εκλείψεως είναι μικρή. Ανάλογα με το πόσο διαρκεί κάθε φορά η Έκλειψη, ισοδυναμούμε κάθε πρώτο λεπτό της εκλείψεως, με ένα χρόνο, για τη διάρκεια των γεγονότων.
Η διάρκεια αυτής της Ηλιακής εκλείψεως είναι λεπτά και 2΄΄ δεύτερα. Άρα τα γεγονότα θα έχουν χρονική διάρκεια 4 χρόνια για τα 4΄ πρώτα λεπτά και 12 ημέρες και 4 ώρες για τα 2΄΄ δεύτερα. Ας το δούμε μαθηματικά:


                 365 ημέρες = 1 χρόνος            60΄΄


                   Χ; ημέρες                                   2΄΄
               .........................................................
Χ = 365 Χ 2       730
       .............. =.........= 12 ημέρες και 4 ώρες
            60             60Συνολικά, δηλαδή 4 χρόνια, 12 ημέρες και 4 ώρες


"Η φύση των αρχών και των πιο σημαντικών εντάσεων των γεγονότων όμως, συμπεραίνονται από τη θέση της έκλειψης σε σχέση με τα κέντρα. Γιατί, εάν η θέση τής έκλειψης πέφτει στον ανατολικό ορίζοντα, αυτό σημαίνει πως η αρχή του προβλεπόμενου γεγονότος είναι στην πρώτη περίοδο των τεσσάρων μηνών από την ώρα της έκλειψης και πως οι σημαντικές του εντάσεις βρίσκονται στο πρώτο τρίτο ολόκληρης της περιόδου που διαρκεί
εάν είναι σε μεσουράνηση, στο δεύτερο τετράμηνο και στο μεσαίο τρίμηνο - τρίτο (η λέξη τρίτο και όχι τρίμηνο που βρίσκεται στο πρωτότυπο είναι δική μου παρεμβολή)•
εάν είναι πάνω στο δυτικό ορίζοντα, στο τρίτο τετράμηνο και στο τελευταίο τρίμηνο (τρίτο)".

Για να προσδιορίσουμε τον ακριβή χρόνο παρατηρούμε την ώρα κατά την οποία συμβαίνει η έκλειψη. Σε αυτήν την έκλειψη η ανατολή Ηλίου θα γίνει στις 7:05 π.μ. και η Δύση στις 17:13 μ.μ. Η διάρκεια της ημέρας, λοιπόν, θα είναι 1ο ώρες και 8΄ λεπτά.

Σύμφωνα με τον Πτολεμαίο χωρίζουμε αυτό το διάστημα σε 3 μέρη:

Α) το πρώτο διάστημα αρχίζει στις 7:05 π.μ. και τελειώνει στις 10:27:40 π.μ.
Β) το δεύτερο διάστημα αρχίζει στις 10:27:40 π.μ. και τελειώνει στις 13:50:20 μ.μ. και το
Γ) τρίτο διάστημα αρχίζει στις 13:50:20 μ.μ. και τελειώνει στις 17:13 μ.μ.

Η Ηλιακή ΄Εκλειψη θα συμβεί στις 8:09 π.μ. ακριβώς.


Εκείνη την ώρα θα είναι η πλήρης συσκότιση. Έτσι, το διάστημα στο οποίο θα συμβούν τα γεγονότα είναι το πρώτο. Αν τώρα χωρίσουμε αυτό το διάστημα σε τρία μέρη θα πάρουμε τα εξής χρονικά διαστήματα:

α) 7:05 π.μ. μέχρι 8:12:33 π.μ.
β) 8:12:33 π.μ. μέχρι 9:20:06 π.μ. και
γ) 9:20:06 π.μ. μέχρι 10:27:40 π.μ.


΄Αρα το διάστημα που θα γίνουν τα γεγονότα στην Αυστραλία έχουν να κάνουν με το μοίρασμα του χρόνου της Ηλιακής Εκλείψεως στο 1/3 ( πρώτο τρίτο της ημέρας) και στο 2/3 (δεύτερο τρίτο) του διαστήματος αυτού.

Ερευνώντας τα συγκεκριμένα Πτολεμαϊκά αποσπάσματα, παρατήρησα ότι τα διαστήματα αυτά στα οποία συνέβαιναν τα γεγονότα, συνέπιπταν με αυτήν την περίοδο, αλλά τα σημαντικότερα, εγίνοντο στην Μαθηματική ανάλυση της περιόδου, βάσει των λεπτών της διάρκειας της Εκλείψεως. Ας εξετάσουμε, τώρα, τη χρονική περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με την έρευνά μου, θα γίνουν τα γεγονότα:

Όπως ανέφερα πριν, η διάρκεια των ετών που θα γίνουν τα γεγονότα θα έχει χρονική διάρκεια 4 ετών, 12 ημερών και 4 ωρών. 
Αν μοιράσουμε αυτό το διάστημα δια του 3 (48 μήνες, 12 ημέρες και 4 ώρες) το πρώτο τρίτο θα διαρκέσει 16 μήνες, 4 ημέρες, 1 ώρα και 20΄λεπτά, το ίδιο, επίσης το δεύτερο και το τρίτο διάστημα .
Εάν διαιρέσουμε τους 16 μήνες, τις 4 ημέρες, την 1 ώρα και 20΄λεπτά δια του 3 θα βρούμε 5 μήνες, 11 ημέρες και 8 ώρες.
Βάσει των υπολογισμών αυτών, τοποθετώντας τα γεγονότα στην πρώτη περίοδο και στο 2/3 αυτής της περιόδου, έχουμε:Το πρώτο διάστημα έχει 5 μήνες, 11 ημέρες και 8 ώρες.
Αυτό το διαιρούμε δια του 2 γιατί η Έκλειψη θα γίνει περίπου στο 1/2  του δευτέρου μέρους του.

Το 1/2 του δευτέρου μέρους του είναι 2 μήνες, 20 ημέρες και 16 ώρες.
Εάν ενώσουμε αυτές τις 2 περιόδους έχουμε

                       5 μήνες 11 ημέρες    8 ώρες 
                  +  2 μήνες 20 ημέρες  16 ώρες
                  ...................................................

                       7 μήνες 31 ημέρες και 24 ώρες δηλαδή
                       8 μήνες   και 2 ημέρες

Τα γεγονότα που θα διαδραματιστούν στην Αυστραλία θα λάβουν χώρα στις 16 Ιουλίου 2013 κατά προσέγγιση βέβαια, αν και προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται ακριβής.

 
"Τις αρχές των ιδιαίτερων υφέσεων και εντάσεων του γεγονότος, τις συνάγουμε από τις συνόδους που λαμβάνουν χώρα εν τω μεταξύ, εάν συμβαίνουν στις σημαντικές περιοχές ή τις περιοχές με κάποια όψη προς αυτές, κι επίσης από τις άλλες κινήσεις των πλανητών, εάν αυτοί που επιφέρουν το προβλεπόμενο γεγονός είτε ανατέλλουν, είτε δύουν, είτε είναι στάσιμοι, είτε ανατέλλουν τη νύχτα και είναι ταυτοχρόνως σε κάποια όψη προς τα ζώδια, τα οποία διατηρούν την αιτία• γιατί οι πλανήτες όταν ανατέλλουν ή είναι στάσιμοι δημιουργούν εντάσεις στα γεγονότα, αλλά όταν δύουν, και κάτω από τις ακτίνες του Ήλιου, ή προβάλλουν τη νύχτα, προκαλούν ύφεση".

Ας εξετάσουμε, τώρα, το χάρτη της Αυστραλίας γιατί εκεί ο κώνος της Ολικής Εκλείψεως, όπως έχω προαναφέρει, θα φέρει πλήρη συσκότιση.


Book 54: 1 Ιανουαρίου 1901 

37S49 - 144E58       
Time Zone: 10 hours EastΥπάρχουν δύο χάρτες της Αυστραλίας. Λόγω των ιστορικών δεδομένων θα επιλέξω το χάρτη του έτους 1901.

"Για τουλάχιστον 40.000 χρόνια πριν από τον ευρωπαϊκό αποικισμό στα τέλη του 18ου αιώνα, η Αυστραλία κατοικούνταν από ιθαγενείς Αυστραλούς, οι οποίοι ανήκουν σε μια ή περισσότερες
από τις περίπου 250 γλωσσικές ομάδες. Μετά την ανακάλυψη από Ολλανδούς εξερευνητές το 1606, το ανατολικό μισό της Αυστραλίας διεκδικήθηκε από τη Βρετανία το 1770 και αρχικά εγκαταστάθηκαν μέσω της ποινής της μεταφοράς στην αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία επισήμως ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1788 (αν και επίσημη κατοχή της γης είχε συμβεί στις 26 Ιανουαρίου 1788).Ο πληθυσμός αυξήθηκε σταθερά κατά τα επόμενα χρόνια, η ήπειρος εξερευνήθηκε και επιπλέον πέντε αυτοδιοικούμενες υπερπόντιες βρετανικές αποικίες ιδρύθηκαν. Αυτές οι εξ αποικίες ενώθηκαν το 1901". (5)

Γενέθλιος χάρτης Αυστραλίας

Η επιρροή των 12 οίκων της πολιτικής αστρολογίας είναι η εξής:
1ος οίκος: Δημόσια υγεία, λαός και ψυχολογία του, υπουργείο εσωτερικών.
2ος οίκος: Εθνική οικονομία, χρηματιστήριο, συναλλαγές, φορολογία, τράπεζες.
3ος οίκος:
Βιβλία, Μ.Μ.Ε, Μέσα συγκοινωνίας, οι συμφωνίες του κράτους με τα γειτονικά και επίσης, τα γειτονικά κράτη .
4ος οίκος: Δημόσια κτίρια, αντιπολίτευση, φυσικές καταστροφές, ορυχεία, αγροτική βιομηχανία.
5ος οίκος: Εκπαίδευση, νεολαία, τα ήθη στον έρωτα, οι διασκεδάσεις.
6ος οίκος: Επιδημίες, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αστυνομία, εργατική τάξη.
7ος οίκος: Υπουργείο εξωτερικών, διεθνείς συνθήκες, πόλεμοι, εμπόριο, αντιδράσεις του λαού, εχθροί του δημοσίου.
8ος οίκος: Θνησιμότητα, Βουλή, Συμβούλιο Επικρατείας, τα οικονομικά με άλλες χώρες.
9ος οίκος: Δικαστήρια, Υπουργείο Ναυτιλίας, θρησκεία, εισαγωγές, εξαγωγές, διεθνής διπλωματία, πανεπιστήμια.
10ος οίκος: Πρωθυπουργός, κυβέρνηση, δημόσια πρόσωπα και δημόσια εικόνα.
11ος οίκος: Κοινοβούλιο, σύμμαχοι του κράτους.
12ος οίκος: Κατασκοπία, εγκληματικότητα, νοσοκομεία, φυλακές, ενδιαφέρον στον αποκρυφισμό.


Αν λάβουμε υπ'όψιν μας την ώρα που έχουν ορίσει για τη δημιουργία του κράτους θα ενεργοποιηθούν οι:

 1ος οίκος: Δημόσια υγεία, λαός και ψυχολογία του, υπουργείο εσωτερικών και ο
7ος οίκος
: Υπουργείο εξωτερικών, διεθνείς συνθήκες, πόλεμοι, εμπόριο, αντιδράσεις του λαού, εχθροί του δημοσίου.
Επειδή στον άξονα της Ηλιακής εκλείψεως υπάρχει η Σελήνη, θέματά της στην πολιτική αστρολογία είναι ο λαός, η φωνή του και η παραγωγή της χώρας.
Ίσως λοιπόν δημιουργηθούν αντίστοιχα προβλήματα κυρίως με την παραγωγή της χώρας γιατί ο Άρης της πάντοτε είναι υπαίτιος πυρκαγιών.
Ευτυχώς το τρίγωνό του με τη Σελήνη θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί πιθανή ενεργοποίησή του.


Στην Τετράβιβλο, επίσης αναφέρονται χώρες οι οποίες πιθανόν να έχουν γεγονότα την ίδια ημέρα της εκλείψεως ή στις 16 Ιουλίου του 2013 και οι οποίες ανήκουν στον άξονα Ταύρου, Σκορπιού. Ας τις γνωρίσουμε και ας προσέξουμε πιθανά γεγονότα που θα συμβούν:


Ταύρος: Παρθία, Μηδία, Περσία· στο κέντρο οι Κυκλάδες, η Κύπρος, τα παράλια της Μικράς Ασίας.


 Σκορπιός: Μεταγωνίτη, Μαυριτανία, Γαιτουλία· στο μέσον Συρία, Κομμαγηνή, Καππαδοκία.

Προσοχή, πιθανόν στις 14 Νοεμβρίου θα πρέπει να δώσουμε και στις χώρες που βρίσκονται απέναντι από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, σε γωνία 23 μοιρών και 27 πρώτων λεπτών λόγω της λόξωσης του Ζωδιακού κύκλου με τη γραμμή του Ισημερινού, στο Δυτικό και Βόρειο Ημισφαίριο για πιθανά έντονα καιρικά φαινόμενα ή σεισμικές δονήσεις. Αυτή βέβαια η αναφορά έχει καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα και δεν είναι τεκμηριωμένη.


"Οψόμεθα ες Φιλίππους".


ΕυγενίαΒιβλιογραφία: Πτολεμαίος «Τετράβιβλος» Εκδόσεις «Ηλίανθος» (αφιλοκερδώς προσφερθέν)

Παραπομπές


(1) Είχα αναφερθεί επανειλημμένα στο περιοδικό "Ζωή και Ζώδια".


(2) Κύκλοι
Saros
  • Saros, είναι μια περίοδος από περίπου 6.585,3 ημέρες (18 έτη 11 ημέρες 8 ώρες). Όταν δύο εκλείψεις χωρίζονται από μια περίοδο Saros  έχουν παρόμοια γεωμετρία.
                                        
  • Οι εκλείψεις αυτές συμβαίνουν στις ίδιες περίπου ζωδιακές μοίρες των Δεσμών της Σελήνης σχεδόν στην ίδια απόσταση από τη Γη.
  • Έτσι ο κύκλος Saros είναι χρήσιμος για την οργάνωση εκλείψεων σε οικογένειες ή σειρές.
  • Κάθε σειρά διαρκεί συνήθως 12 - 15 αιώνες και περιέχει περισσότερες από 70 σεληνιακές εκλείψεις .
  • Οι Βαβυλώνιοι είχαν τη δυνατότητα ήδη από τον 8ο π.Χ. αιώνα να προβλέπουν, χρονικά, τις εκλείψεις διαπιστώνοντας ότι αυτές επαναλαμβάνονται (αγγίζοντας την ίδια μοίρα του ζωδιακού), κάθε σχεδόν 18 - 19 χρόνια και ονόμασαν το φαινόμενο “Σειρά Saros” (saros =επανάληψη).
  • Οι Χαλδαίοι αστρονόμοι, από το 2000 π.Χ., συσχετίζοντας τις φάσεις της Σελήνης και τις εκλείψεις, είχαν διαπιστώσει ότι οι εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης επαναλαμβάνονται κοντά στην ίδια ζωδιακή θέση κάθε 18 έτη και 11+1/3 ημέρες. Η περίοδος αυτή ονομαζόταν Saros.
  • Φαίνεται να ήταν γνωστή και στους Κινέζους, ίσως από παλαιότερα.
·         Εδώ θα προβάλουμε κάποια άλλη άποψη για τους κύκλους Saros η οποία περιέχεται στην «Ωγυγία» του Α. Σταγειρίτη. Στην Κοσμογονία των Χαλδαίων αναφέρεται για πρώτη φορά η λέξη Saros. Την χρησιμοποιούσαν για τη μέτρηση των χρόνων τους με την οποία όριζαν την περίοδο των 3.600 ετών. Η επόμενη μικρότερη περίοδος ονομαζόταν Νείρους και αποτελείτο από 600 έτη και η τελική μικρότερη περίοδος ονομαζόταν Σώσους και είχε διάρκεια 60 ετών. Αριθμούσαν δε τη διάρκεια των βασιλέων με τους Σάρους σύμφωνα με το γένος τους. Ο αριθμός όμως αυτός γινόταν απίστευτος και γι’ αυτό πολλοί μελετητές νομίζουν ότι αυτός ο χρόνος ήταν μία ημέρα αλλά και πάλι ο αριθμός είναι μεγάλος. (a)


(a) Ωγυγία Αθανάσιου Σταγειρίτη Τόμος Α΄  Η κοσμογονία των Χαλδαίων σελ. 3

(3) Σημείωση:Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έρευνά μου, για τυχόν άλλες εργασίες, με την προϋπόθεση ότι θ’αναφερθεί τ' όνομά μου.

(4)
Υποσημείωση: n = north = βόρεια / s = south = νότια / e = east = ανατολικά / w = west = δυτικά / c = central = κεντρικά


(5) Βικιπαίδεια
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου