Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Εκάτη – Σελήνη - Άρτεμις


 Άρτεμις, Εσύ τον κύκλο της γέννησης θα χαράξεις 
και στους ανθρώπους την πηγή της ζωής θα διδάξεις. 

Σελήνη, Εσύ στο κέντρο θα σταθείς και με το άπλετο 
φως σου τους ανθρώπους θα προστατέψεις. 

Εκάτη, Εσύ τον κύκλο θα κλείσεις και στους ανθρώπους 
τα σκοτεινά μυστήρια του θανάτου θ’αποκαλύψεις.(1)
 

Μετά από το άρθρο το σχετικό με τον Ήλιο, σαν Φοίβο Απόλλωνα, Απόλλωνα και Πλούτωνα, θ’ ασχοληθούμε με τη μαγνητική Σελήνη - Ψυχή μας, όπως αυτή μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τα αρχαία μας κείμενα . Η Σελήνη, σ’ έναν αστρολογικό χάρτη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι το μεταφερόμενο αρχείο μας. Είναι η δυναμοενέργεια που κατέρχεται και ενσωματώνεται, σε γήινο επίπεδο, στην αδιαμόρφωτη Ύλη του εμβρύου, στη μήτρα της εγκυμονούσας και την ενεργοποιεί. 
Είναι ο «κλήρος» που επιλέγουμε σύμφωνα με τον μύθο του Ηρός του Αρμενίου, στο Ι΄ Κεφάλαιο της «Πολιτείας» του Πλάτωνος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«…και πρώτον μεν, ένας προφήτης υπέδειξεν εις έκαστον την θέσιν του και την σειράν του, και αφού έλαβεν από τα γόνατα της Λαχέσεως κλήρους και παραδείγματα ανθρωπίνων βίων, ανέβηκεν επάνω εις ένα υψηλόν βήμα και είπε: ‘Τάδε λέγει Λάχεσις η παρθένος, της Ανάγκης θυγάτηρ. Ψυχαί εφήμεροι, μέλλετε ν’ αρχίσετε άλλην περίοδον ζωής, εντός σώματος θνητού. Δεν θα σας εκλέξει η τύχη, αλλά σεις θα εκλέξετε την τύχη σας. Ο πρώτος που θα υποδείξει ο κλήρος, θα εκλέξει πρώτος τον βίον του, τον οποίον αμετακλήτως θα είναι αναγκασμένος ν’ ακολουθήσει. Η αρετή είναι κτήμα αδέσποτο και αναλόγως πού την τιμά ή την περιφρονεί έκαστος, θα λάβει και την σχετικήν του μερίδαν, μεγαλυτέραν ή μικροτέραν από αυτήν. 
Έκαστος είναι υπεύθυνος δια την εκλογήν του. Ο Θεός είναι αναίτιος.» 
 
Αλλά είναι και το αρχείο που θα πάρουμε μαζί μας, φεύγοντας από το γήινο επίπεδο, με την καταγραφή όλων των εμπειριών μας, καλών ή κακών, αλλά και των διδαγμάτων που έχουμε αποκομίσει από αυτές, γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα της Σελήνης - Ψυχής, να καταγράφει από τα γεγονότα, τα συμπεράσματα, από τα παθήματα, τα μαθήματα, από τα αιτιατά, τα αίτια. Όπως στον Ήλιο, έτσι και στη Σελήνη παίζει πολύ βασικό ρόλο η θέση της μέσα στο κοσμόγραμμα, το οποίο εξετάζουμε. 
Πάλι θ’ αναφέρω, ότι τίποτα στο κοσμόγραμμά μας δεν είναι κατακριτέο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, γιατί κρίνοντας τις πράξεις κάποιου ατόμου, ενεργοποιούμε, σίγουρα, κάποια αρνητική γενέθλια όψη μας, στο χάρτη. Αυτό έχει, σαν αποτέλεσμα, όποτε το προοδευτικά συστήματα μας δώσουν ενεργοποιημένη την γενέθλια όψη, να μας συμβεί ακριβώς το ίδιο γεγονός που κρίναμε. 

Πρέπει να προσέξουμε, λοιπόν, να μην κρίνουμε για να μην κριθούμε!

 Όπως με τον Ήλιο, έτσι και τη Σελήνη στον 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο οίκο την ονομάζουμε Εκάτη
Στον 1ο και 7ο οίκο την ονομάζουμε Σελήνη 
και στους: 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο οίκο Αρτέμιδα

ΕΚΑΤΗ 


 Ρωμαϊκό αντίγραφο πρωτοτύπου ελληνιστικής περιόδου
Μουσείο Chiaramonti

Ας ξεκινήσουμε με την τρίμορφη Εκάτη… 

«Από ταύτης εστί μαθείν (Α Plut. 3 – 594) είτε το πλουτείν είτε το πεινήν βέλτιον … Έθος γαρ ην άρτους και άλλα τινά κατά μήνα τιθέναι τη Εκάτη τους πλουσίους, λαμβάνειν δε εξ αυτών τους πένητας». Σουΐδας 

Βλέπουμε, εδώ, ότι στα «δείπνα της Εκάτης» υπήρχε προσφορά τροφής στους φτωχούς. 

«Εκάτην οι μεν την Άρτεμιν, οι δε την Σελήνην, εν φάσμασιν εκτόποις φαινομένην, τοις καταρωμένοις, τα δε φάσματα αυτής δρακοντοκέφαλοι άνθρωποι και υπερμεγέθεις, ως την θεάν εκπλήττειν τους ορώντας». 

Στο απόσπασμα, πάλι, από το λεξικό του Σουΐδα, προσομοιάζεται η Εκάτη με την Αρτέμιδα και τη Σελήνη. 
Μία άλλη αναφορά στην Εκάτη κάνει ο ερμηνευτής Des Places. Αναφερόμενος στις Μονάδες λέει ότι: 

«η πρώτη Μονάδα πρέπει να είναι η πατρική Μονάς, η Δευτέρα, ο δεύτερος Θεός, ο Δημιουργός, ο Πατήρ, η Ψυχή του Κόσμου». Συνεχίζοντας συμπεραίνει ότι ο Πατήρ βασιλεύει μόνος του στην σιωπή της Αβύσσου, όπου σχηματίζει την πρώτη Τριάδα με τη Δύναμη και το Νου. Εάν ο Νους είναι ο δεύτερος Θεός στον οποίο ο Πατήρ ανέθεσε τη Δημιουργία (Απ. 7) η Δύναμη του Πατρός πρέπει να ανήκει στην παραδοξότερη μορφή του Έπους, την Εκάτη, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με τη Ρέα. Κινείται μεταξύ των πατέρων (του Πρώτου και του Δεύτερου Νου) δεξιά της έχει την Ψυχή, αριστερά την Πηγή της Αρετής και πίσω τη Φύση. Δέχεται από τον Πατέρα το ζωογόνο Πυρ. Είναι ένας Τρίτος Θεός που συνδέει τους δύο πρώτους. Από τις λαγόνες της απορρέει η Ζωή της Ψυχής (Πρόκλος στον Τίμαιο, ΙΙ, 129,27 – 29 D). Γι’αυτό ταυτίζεται με την Ψυχή του Κόσμου. Είναι μία ενδιάμεση Αρχή η οποία διασπά και συνάμα συνδέει τις δύο υπερβατικές αρχές που το Έπος αποκαλεί «άπαξ και δις επέκεινα» (απ. 5α και 29). Ο ρόλος της είναι «ερωτικός» … και ενώνει τα πάντα».  
Χαλδαϊκά Λόγια 

 Τα άτομα, λοιπόν, που στο ωροσκόπιό τους έχουν, Εκάτη είναι άτομα που έχουν μεταφυσικό, ψυχικό υπόβαθρο. 

Ας βαθμολογήσουμε, όμως, την Εκάτη: 

Εκάτη = 5+20+1+300+8=334=3+3+4=10=1+0= 1 

Ο Νόμος 1 είναι ο Νόμος της Κινήσεως του Ιερού Πυρός, με έφορο τη Θεά Εστία και τον αστερισμό του Ζυγού. ΑΗΡ 
Όπως και στο Φοίβο Απόλλωνα, η Εκάτη αποτελείται από το στοιχείο του Αέρος. Άρα, τα άτομα που, στο ωροσκόπιό τους, έχουν τη Σελήνη – Εκάτη στο Νότιο Ημισφαίριο και συγκεκριμένα στους 8ο, 9ο, 10ο, 11ο και 12ο οίκο, είναι άτομα, που έχουν μεταφυσικό, ψυχικό υπόβαθρο. 

 ΣΕΛΗΝΗ 


Σαν Σελήνη, θα τη βαθμολογήσουμε από τον «Κρατύλο» του Πλάτωνος: 

ΕΡΜ. Και η Σελήνη πώς ονομάστηκε; 
ΣΩΚ. Το όνομα αυτό φαίνεται πως συντρίβει τον Αναξαγόρα. 
ΕΡΜ. Πώς αυτό; 
ΣΩΚ. Φαίνεται να δηλώνει πως είναι παλαιότερη θεωρία αυτό που εκείνος πρόσφατα έλεγε, ότι δηλαδή, η Σελήνη, παίρνει το φως της από τον Ήλιο. 
ΕΡΜ. Πώς, δηλαδή; 
ΣΩΚ. Υποθέτω πως «σέλας» και «φως» είναι το ίδιο. 
ΕΡΜ. Ναι. 
ΣΩΚ. Κατά κάποιο τρόπο, το φως γύρω από τη Σελήνη είναι πάντοτε νέο και παλιό, αν είναι αλήθεια αυτά που λένε οι Αναξαγόρειοι. Γιατί ο Ήλιος, καθώς περιστρέφεται κυκλικά γύρω της, της ρίχνει πάντοτε νέο φως, ενώ συγχρόνως υπάρχει και το παλαιό του προηγούμενου μήνα. 
ΕΡΜ. Βέβαια. 
ΣΩΚ. Και μάλιστα πολλοί την αποκαλούν «Σελαναία»
ΕΡΜ. Μάλιστα. 
ΣΩΚ. Επειδή, λοιπόν, έχει πάντοτε νέο φως αλλά και παλαιό «σέλας νέον και ένον έχει αεί», θα ήταν ορθότερο να την αποκαλούσαμε «Σελαενονεοάεια». Και κατά σύντμηση δε, ονομάστηκε «Σελαναία»

Ας βαθμολογήσουμε τα καινούργια ονόματα που μας παρουσιάζει ο Σωκράτης: 

Σελαναία = 200+5+30+1+50+1+10+1 = 298 = 2+9+8 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 =

Ο Νόμος 1 είναι ο Νόμος της Κινήσεως του Ιερού Πυρός, με έφορο τη Θεά Εστία και τον αστερισμό του Ζυγού. ΑΗΡ  

Σελαενονεοάεια =200+5+30+1+5+50+70+50+5+70+1  +5+10+1 = 503 = 5+0+3 =

Ο Νόμος 8 είναι ο Νόμος της Ελευθερίας, του φυσικού και πνευματικού Νόμου της μορφοποιού δυνάμεως του Αιθέρος Διός, με έφορο τη θεά Αφροδίτη και τον αστερισμό του Ταύρου. ΓΗ 

Σελήνη = 200+5+30+8+50+8 = 299 = 20 = 2+0 = 2 

Ο Νόμος 2 είναι ο Νόμος της Ζωής, της πνευματικής γονιμοποιού κινήσεως και του δημιουργικού αιτίου των όντων, με έφορο το θεό Άρη και τον αστερισμό του Σκορπιού. ΥΔΩΡ 

Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, όμως, την ονομάζουν και Μήνη. Ο Όμηρος ονομάζει πρώτος τη Σελήνη Μήνη ίσως γιατί σχηματίζει μηνίσκο, σαν Νέα Σελήνη και στο τελευταίο της τέταρτο. Ας διαβάσουμε το απόσπασμα: 

"Λευκόν σήμα τέτυκτο περίτροχον ηΰτε μήνη» (Ιλ. Ψ 455), δηλαδή, «είχε ένα λευκό σημάδι, ολοστρόγγυλο, όπως η Μήνη (Σελήνη)", 

το οποίο, όπως λέει και ο νεοπλατωνικός Πρόκλος ήταν το όνομα που της έδωσαν οι θνητοί, «Σελήνην αθάνατοι κλήζουσιν, επιχθόνιοι δε τε Μήνην» (Τίμαιος Γ΄.). 

Βαθμολογώντας την έχουμε: 

Μήνη = 40+8+50+8 = 106 = 1+6 = 7 

Ο Νόμος 7 είναι ο Νόμος της Αλληλοεπιδράσεως, του Φωτός της πνευματικής Γνώσεως και Σοφίας, με έφορο τη Θεά Αθηνά και τον αστερισμό του Κριού. ΠΥΡ 

Στη Σελήνη, λοιπόν, όπως και στον Ήλιο – Απόλλωνα έχουμε και τα τέσσερα στοιχεία της Δημιουργίας ΠΥΡ, ΓΗ, ΑΕΡΑ και ΥΔΩΡ
Σωστά, λοιπόν, η Σελήνη μπορεί να θεωρηθεί ο αντίποδας του Ηλίου -Απόλλωνα. Τα άτομα που η Σελήνη βρίσκεται στους 1ο και 7ο οίκο του κοσμογράμματός τους είναι αυτά που συγχωρούν αλλά και θυμώνουν συγχρόνως. 

ΑΡΤΕΜΙΣ Το όνομά της είναι Πελασγικής προέλευσης και, μάλιστα, πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας το άλλαζαν στις τοπικές τους γλώσσες και λάτρευαν την Αρτέμιδα με διαφορετικές ονομασίες. Ήταν η μεγάλη Θεά της Ταυρίδας. Η Δίκτυνα των Κρητικών. Η Αναΐτης των Μήδων και των Περσών. Στην Έφεσο την λάτρευαν σαν Αρτέμιδα. 
Ας ακούσουμε, όμως, το Σωκράτη, από τα βάθη των αιώνων, να μας την αναλύει: 

ΣΩΚ. Η Άρτεμις φαίνεται ότι πήρε το όνομά της από το «αρτεμές» (ακεραιότητα) και την κοσμιότητα του χαρακτήρα της, επειδή επιθυμούσε την παρθενία. Ίσως, πάλι, εκείνος που έδωσε την ονομασία ν’αποκάλεσε τη θεά «αρετής ίστορα» (γνώστη της αρετής) ή ίσως ως «τον άροτον μισησάσης» (επειδή εναντιώθηκε στη γονιμότητα) του άνδρα προς τη γυναίκα. Για κάτι από αυτά ή και για όλα, έδωσε στη θεά το όνομα τούτο ο ονοματοδότης. 

Ας ασχοληθούμε τώρα με τη λεξαριθμική βαθμολόγηση. ευχαριστώντας τον κ. Αργυρόπουλο Ελευθέριο για τις λεξαριθμικές του έρευνες. οι οποίες μας διεύρυναν τους ορίζοντές μας. 

Αρτεμές = 1+100+300+5+40+5+200=651=6+5+1=12=1+2=
= 3 

Ο Νόμος 3 είναι ο Νόμος της Ενέργειας, της πνευματικής αγνότητας, με έφορο τη θεά Αρτέμιδα και τον αστερισμό του Τοξότη. ΠΥΡ  

Αρετής ίστωρ =1+100+5+300+8+200+10+200+300+800+100 = 2024 = 2+0+2+4 = 8

Αλλά και το όνομά της μας δίνει πάλι τον αριθμό 8. 

Άρτεμις = 1+100+300+5+40+10+200 = 656 = 17 = 8 

Ο Νόμος 8 είναι ο Νόμος της Ελευθερίας, του φυσικού και πνευματικού Νόμου της μορφοποιού δυνάμεως του Αιθέρος Διός, με έφορο τη θεά Αφροδίτη και τον αστερισμό του Ταύρου. ΓΗ 

Άροτον μισησάσης = 1+100+70+300+70+50+40+10+200+8+200+8+200+8+200 = 1458 = 1+4+5+8 = 18 = 1+8 = 9 

Ο Νόμος 9 είναι ο Νόμος της Αρμονίας, του Πνευματικού Φωτός, με έφορο το θεό Απόλλωνα και τον αστερισμό των Διδύμων. ΑΗΡ 

Το μόνο που λείπει από τη θεά Αρτέμιδα είναι το στοιχείο του Ύδατος, άρα της λείπει το συναίσθημα, γι’αυτό τα άτομα, που στο κοσμόγραμμά τους έχουν Σελήνη - Αρτέμιδα στους 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο οίκο μπορούν να αντιδράσουν, όταν κάποιος τους ενοχλήσει ψυχικά, έντονα.
Στη συνέχεια θ' αναφέρω μερικά γεγονότα από τη ζωή των θεαινών για να δούμε πώς αυτά συνάδουν με τ' αποτελέσματα της βαθμολογήσεως.

ΑΡΤΕΜΙΣ 


 
Κάποτε ο Ακταίων, ο γιος της Αυτονόης και του Αρισταίου, έτυχε να δει την Αρτέμιδα γυμνή, την ώρα που έκανε το λουτρό της. Η θεά από φόβο μήπως διαδοθεί το περιστατικό, τον μεταμόρφωσε σε ελάφι κι έβαλε τα πενήντα σκυλιά που τον συνόδευαν να τον κατασπαράξουν. 
Σε μια άλλη περίπτωση η Καλλιστώ, η κόρη του Λυκάονα (και μια από τις συνοδούς της Αρτέμιδος στο κυνήγι) κόντεψε να χάσει τη ζωή της από τα βέλη της θεάς γιατί αποπλανημένη από τον Δία είχε χάσει την αγνότητά της και είχε μείνει έγκυος. 
Επίσης η Άρτεμις σκότωσε και την Αριάδνη, γιατί σύμφωνα με το μύθο είχε απαχθεί και αποπλανηθεί από τον Θησέα στη Νάξο. 
Άλλωστε σκότωσε μαζί με τον Απόλλωνα τις 6 θυγατέρες και τους έξη γιους της Νιόβης γιατί υπερηφανεύθηκε ότι είχε γεννήσει 12 παιδιά ενώ η Λητώ, η μητέρα τους, μόνον 2.
Γενικά, η Άρτεμις ήταν θεά δραστήρια, σκληρή και αεικίνητη. Στις περισσότερες της εκδηλώσεις εμφανίζεται συνειδητοποιημένη, ώριμη κι αποφασιστική, ενώ λίγα ήταν τα περιστατικά εκείνα στα οποία παρουσίαζε μια εικόνα τελείως διαφορετική. 


  ΕΚΑΤΗ

 

Κατά την Ελληνική Μυθολογία η Εκάτη εμφανίζεται σαν χθόνια θεότητα. Από γλωσσολογικής άποψης το όνομά της φαίνεται ότι είναι ελληνικό και σχετίζεται πιθανώς με το επίθετο εκατηβόλος που αποδιδόταν στον Απόλλωνα. Υπάρχουν τίτλοι της όπως άγγελος και φωσφόρος. Με τον δεύτερο τίτλο πολλές φορές ονομάζεται «φορέας του φωτός» (βλ. Ευριπίδου Ελένη).
Ο Ησίοδος αναγνωρίζει στο πρόσωπό της την πανίσχυρη Κυρία των τριών βασιλείων: γης, ουρανού και θάλασσας. Λέει, ακόμη, πως η θεά ασκούσε την κυριαρχία της από την εποχή των Τιτάνων πριν πάρει την εξουσία ο Ζευς και η τάξη του. Ο νέος κυβερνήτης του κόσμου την τίμησε, αφήνοντάς την στο αρχικό μεγαλείο της όπως μας αναφέρει ο Ησίοδος στη Θεογονία του (στ. 411-412):  

«η (Αστερία) δ’ υποκυσαμένη Εκάτην τέκε, την περί πάντων Ζευς Κρονίδης τίμησε». 
 
Στον ελληνικό κόσμο η κλασική μορφή της Εκάτης έστεκε αυστηρή και παράξενη, ανάγλυφη πάνω σ' ένα τρίγωνο, με τα πρόσωπά της στραμμένα σε τρεις κατευθύνσεις.
Οι Έλληνες προσπάθησαν ν' απαλλαγούν από την αυστηρότητα αυτών των αγαλμάτων διασπώντας την τρισυπόσταση θεότητα σε τρεις παρθένες χορεύτριες. 
Στις μεταγενέστερες εποχές, επέμειναν εντονότερα στην τρισυπόστατη όψη της θεότητας από ό,τι στην κλασική εποχή του Ησιόδου. 
Το γεγονός πως τα Εκάτεια τελούνταν σε τρίστρατα και πως αυτοί οι τόποι ήταν ειδικά αφιερωμένοι στην Εκάτη δεν αντιστρατεύεται στην ησιοδική ή κοσμική σύλληψη του αριθμού τρία. 
Όλα τα τρίστρατα προβάλλουν ξεκάθαρα τη δυνατότητα διαίρεσης του κόσμου σε τρία μέρη
Ταυτόχρονα η Εκάτη, ως κυρία των πνευμάτων, προειδοποίησε τους Έλληνες πως μια τριπλή διαίρεση θα δημιουργούσε αναγκαστικά δίπλα στον οργανωμένο κόσμο του Δία μια χαοτική περιοχή, στην οποία θα συνέχιζε να υπάρχει το αμορφοποίητο μέρος του αρχέγονου κόσμου ως Κάτω Κόσμος.

                                                        Ευγενία 


 (1) "ΠΥΛΕΣ ΨΥΧΗΣ" Ρουσσοπούλου Γεωργία - Εκδόσεις Ηλίανθος 


Βιβλιογραφία 
 
C.G. Jung-C. Kerenyi, Η Επιστήμη της Μυθολογίας, Ιάμβλιχος, 1989. 
L.R. Farnell, The Cultures of the Greek States, Chicago, 1971. The Kraus, Hekate, 1961. 
Myth. Lexikon, 1885.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου