Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Vertex και Anti-vertex     Vertex έχουν ονομάσει το μεγάλο νεφέλωμα βόρεια από την κεφαλή της Ανδρομέδας

                                
  Νεφέλωμα Ανδρομέδας

Δεν πρέπει να ταυτίζουμε αυτό το νεφέλωμα με το αστρολογικό Vertex. 
Το Vertex, σαν αστρολογικός όρος, προβλήθηκε από το σύγχρονο αστρολόγο L. Edward Johndro (1) o oποίος ίσως, βασίστηκε σε μία εισήγηση του Collin για την ύπαρξη μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου εντός και γύρω από τη Γη μας, δηλώνοντας έτσι ότι υπάρχουν δύο ωροσκόποι – ο ένας μαγνητικός και ο άλλος ηλεκτρικός. Αυτοί ίσως υπό ορισμένες συνθήκες να φαίνονται σαν να είναι σε ορθή γωνία μεταξύ τους. 
 
Τη θεωρία αυτή την απέδειξε, αργότερα, πειραματικά ο Charles Jayne (2)
Ο μαγνητικός ωροσκόπος είναι ο παραδοσιακός ωροσκόπος (ο αρχαίος Horoscopos - Ascedant) ενώ ο ηλεκτρικός ωροσκόπος καλείται Vertex. 
Το αντιδιαμετρικό σημείο του ονομάζεται Αnti- Vertex και δείχνει τον τρόπο που χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις ενώ το Vertex δείχνει τ’ αποτελέσματα των χειρισμών μας. 
Eνώ ήταν ευρέως διαδεδομένο ότι η αναλογία του Lorne Edward Johndro επάνω στην οποία ήταν βασισμένη αυτή η ιδέα ήταν ασαφής εν τούτοις ο άξονας αυτός αποδείχθηκε ότι συνδέεται με τον περιορισμό των ενεργειών μας αλλά και με την έλλειψη επιλογών, δηλαδή είναι συνυφασμένος με θέματα ειμαρμένης (μοίρας)
Τα Vertex και Anti-vertex πρέπει να θεωρηθεί ότι βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. 
Γεγονός είναι ότι ο Ωροσκόπος (Ascendant) δείχνει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ μίας δεδομένης τοποθεσίας στη γη και ενός σημείου στο ζωδιακό τόξο. 
Τα Vertex και Anti-vertex σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να περιγραφούν σαν τον Ωροσκόπο ή να έχουν παρόμοια επίδραση, επειδή δεν είναι ζωδιακή η γένεση αυτής της θεώρησης. 

Εύρεση  Vertex 

Το Vertex το βρίσκουμε με τον εξής τρόπο: 

Αφαιρούμε από τον τετραγωνισμό των ενενήντα μοιρών το γεωγραφικό π.χ. γεωγραφικό πλάτος της Αθήνας: 90 -38 μοίρες =52 μοίρες.  
Στη συνέχεια παίρνουμε την κορυφή του 4ου οίκου για 10ο οίκο (MC, μεσουράνημα) το οποίο στους πίνακες των οίκων του Ραφαέλ για βόρεια γεωγραφικά πλάτη στις 52  μοίρες μας δίνει έναν Ωροσκόπο: Π.χ. Ο 4ος γίνεται 10ος οίκος για γεωγραφικό πλάτος 52 μοιρών στις 20 μοίρες του Ζυγού. 
Στους πίνακες του Ραφαέλ αντιπροσωπεύει τα Tables of Houses for London στην πρώτη σελίδα και μας δίνει Ωροσκόπο στις 17 μοίρες και 29΄ του Τοξότη. 
Εκεί βρίσκεται το Vertex στο συγκεκριμένο κοσμόγραμμα. 

Το Vertex βρίσκεται κοντά στη Δύση του κοσμογράμματος. 
Είναι δηλαδή, μια προβολή κοντά στη Δύση του Ωροσκόπου (6ος , 7ος οίκος) κάθετη στους Μεσημβρινούς. 

Εάν ο Ωροσκόπος είναι η αληθινή εσωτερική προσωπικότητα όπως εμφανίζεται σε όλη μας τη ζωή και ο Ήλιος η συμπεριφορά μας το Vertex είναι η αρχική προσωπικότητα που είναι αδιαμόρφωτη έως τα 3 μας χρόνια, είναι δηλαδή η, κατά τους ψυχολόγους, αδιαφοροποίητη προσωπικότητα.

 Έχει κυβέρνηση στο Ζυγό,  
αδυναμία στον Κριό, 
έξαρση στους Ιχθείς και 
πτώση στην Παρθένο, ακριβώς όπως η Αφροδίτη. 

Λειτουργεί κυρίως στους άξονες 5ου-11ου, 6ου -12ου και 1ου -7ου οίκου. Σε κάποια ωροσκόπια φτάνει και στον άξονα 2ου -8ου οίκου

Στον άξονα 1ου – 7ου οίκου: 
Μας φανερώνει σε ποιον τομέα και σε ποιο ζώδιο ενεργοποιούνται οι φίλοι και οι συνεργάτες μας. 

Στον άξονα 6ου – 12ου οίκου: 
Μας δείχνει με ποια άτομα θέλουμε να δουλεύουμε και πώς μας αποδέχονται και τ’ αποδεχόμαστε. Επίσης με ποιον τρόπο λειτουργούμε την καθημερινότητά μας και πώς απομονονώμαστε όταν τα γεγονότα δεν είναι θετικά. 

Στον άξονα 5ου – 11ου οίκου: 
Δείχνει με ποιον τρόπο χειριζόμαστε κάποιες καταστάσεις είτε αυτές είναι δημιουργίας και στόχων είτε πώς θέλουμε να μας αγαπούν και ν’ αγαπάμε ή πώς θέλουμε να προβληθούμε ή να νιώσουμε φιλότητα. 

Σε κάποια κοσμογράμματα φτάνει και στον άξονα 2ου – 8ου οίκου. 
Εδώ αποκαλύπτει έναν τομέα καρμικής μοίρας και τη μέθοδο λειτουργίας των ενεργειών μας (εν δυνάμει φορτίο ίσως). Από στατιστικά δεδομένα όταν σε ένα κοσμόγραμμα το Vtx βρίσκεται στον άξονα 2ου -8ου το άτομο στηρίζεται κυρίως στα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία των άλλων, όχι παρασιτικά, αλλά κληρονομώντας ακίνητα ή σύνταξη. 

Λειτουργία σε Συναστρία  

Τα σημεία Vtx και Avx μιας προσωπικότητας είναι σε στενή σχέση με κάθε σημαντικό σημείο επαφής στο κοσμόγραμμα άλλου ατόμου. 
Πολλοί αστρολόγοι έχουν βρει σε πολλά κοσμογράμματα συσχετισμούς που έχουν τα Vtx και Avx μεταξύ δύο προσώπων στη συναστρία τους. 
Αυτός ο συσχετισμός είναι εξαιρετικά μοιραίος και προδιαγράφει μία σχέση μεγάλου μαγνητισμού που αντιστρέφει εναλλακτικά το τοπίο των αξιόλογων ζωών τους. Άλλοι πάλι αστρολόγοι είχαν διαφορετικές απόψεις για τα δύο σημεία με το Avx να έχει την πιο αρνητική επίδραση. 
Το Vtx έχει να κάνει με στροφές σε σημεία της ζωής μας, έχει σχέση με συναντήσεις ατόμων που κατά τη διάρκεια ασυνήθιστων και περίεργων περιόδων μοιάζει σαν «τυχερή αλλαγή» ή μία συνάντηση με την πύλη του πεπρωμένου. 

«Το μοιραίο που δεν αποφεύγεται» λένε αυτοί που το εφάρμοσαν. «Θα αισθανθείς αυτό το σημείο έντονα και ότι δεν μπορείς να κοντρολάρεις τα θέματα που αντιπροσωπεύει»

Το πεπρωμένο μπορεί να σχετίζεται: 
α) με άτομα και πώς μας επηρεάζουν
Στη συναστρία όταν κάποιου οι γενέθλιοι πλανήτες: Ήλιος, Σελήνη, Ωροσκόπος, Αφροδίτη και Άρης κάνουν Σύνοδο με το Vtx ή το Avx άλλου ατόμου δημιουργείται έντονος επηρεασμός και είναι ανάλογος με τον οίκο στον οποίο γίνεται η Σύνοδος. Επίσης, όσο πιο αργός είναι ένας πλανήτης τόσο πιο μικρές τείνουν να γίνουν οι ανοχές ακριβείας των όψεων. 
β) Ο χρόνος.  
Πότε συναντάμε ένα σημαντικό άτομο.
γ) Το τί προσδοκούμε εκείνη την περίοδο της ζωής μας.
Όταν ένας διελαύνων (transit) πλανήτης – ειδικά ο Ήλιος - κάνει Σύνοδο με το Vtx ή το Avx μας προσοχή σε ό,τι ευχόμαστε. Η ευχή μας θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, γιατί πιθανά σημεία που δεν τα λάβαμε υπ' όψιν μας είναι σίγουρο ότι θα μας προβάλλουν την αρνητικότητά τους.
Είναι μεγάλο λάθος να εξιδανικεύουμε το άτομο που το Vtx έφερε στη ζωή μας γιατί κάποιοι αστρολόγοι έχουν αναφέρει ότι:
  
«Το Vtx είναι ένα σημείο σχέσης μεταξύ δύο ατόμων και το σημείο που επιθυμούμε με όλη μας την ψυχή και όταν το Vtx είναι εμπλεκόμενο θα μας έρθει ακριβώς αυτό που ευχόμαστε αλλά θα το έχουμε με «διαστροφικό τρόπο». Τελικά γνωρίζουμε άτομα αλλά μετά το τέλος της σχέσης αυτή «η πόρτα του πεπρωμένου» δεν ήταν και τόσο τυχερή όσο νομίζαμε στην αρχή.  

Προσέχουμε, λοιπόν, πότε ο διελαύνων Ήλιος (transit) και η διελαύνουσα Αφροδίτη (transit) περνούν συνοδικά πάνω από το γενέθλιο Vtx γιατί τότε μπορούμε να γνωρίσουμε ένα συναρπαστικό άτομο λόγω Ηλίου ή να μας έρθουν εύκολα λεφτά λόγω Αφροδίτης. Δεν είναι όμως μόνον αυτό αρκετό για να μας συμβούν αντίστοιχα γεγονότα.
Π.χ. μία γυναίκα γνώρισε τον έρωτα της ζωής της όταν ο διελαύνων Ήλιος (transit) έκανε Σύνοδο με το γενέθλιο Vtx της αλλά είχε και άλλα προοδευτικά όπως Σύνοδο γενέθλιου Βόρειου δεσμού με τον διελαύνοντα (transit) Βόρειο Δεσμό όταν γνωρίστηκαν. 
Όπως γνωρίζουμε η Σύνοδος των Βόρειων Δεσμών (γενέθλιου και διελαύνοντα) γίνεται κάθε 19 χρόνια ενώ ο Ήλιος και η Αφροδίτη περνούν κάθε χρόνο από το Vertex. Είναι λοιπόν «ηλίου φαεινότερον» ότι δεν βρίσκουμε κάθε χρόνο «τον έρωτα της ζωής μας»
Όταν συναντάμε άτομα που οι πλανήτες τους εκτός από τον Ήλιο, τη Σελήνη, τον Ωροσκόπο, την Αφροδίτη και τον Άρη είναι σε Σύνοδο με το Vertex μας, πάλι χρησιμοποιούμε την αρχή «του σχετίζεσθαι» αλλά η σχέση αυτή χρωματίζεται από τον πλανήτη και τον οίκο στον οποίο βρίσκεται. 
Αν π.χ. συναντιέται με τον Κρόνο ενός ατόμου, το άτομο αυτό θα γίνει δάσκαλός μας όχι ερωτικός σύντροφος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικές/οί στην εξαγωγή των συμπερασμάτων μας. 

Ευγενία

(1) Lorne Edward Johndro (1882 - 1951) Καναδός μηχανικός, μαθηματικός και αστρολόγος.


(2) Charles Jayne (1911 - 1985) Σπούδασε φιλοσοφία, ηλεκτρολογία - μηχανολογία και ψυχολογία. Διετέλεσε επίτιμος πρόεδρος της Αστρολογικής ερευνητικής κοινότητας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου