Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Πλανήτες

Σε αυτό το άρθρο της ετικέτας «Πλανήτες» θα σας δώσω, σαν εισαγωγή, έννοιες Αστρολογικές, οι οποίες έρχονται από τα βάθη των αιώνων και οι οποίες έχουν, πλέον, την επιστημονική τους εξήγηση, για να μπορούμε, οι Αστρολόγοι, να πείθουμε επιστημονικά αυτούς που μας αντικρούουν. Τα αστρολογικά αποσπάσματα είναι από την «Τετράβιβλο» του Πτολεμαίου, σε μετάφραση Ζαχαρίου Άννας και δική μου επιμέλεια και οι επιστημονικές απόψεις από τα βιβλία «Το Σύμπαν που αγάπησα» των κ.κ. Δανέζη Μάνου και Θεοδοσίου Στράτου, Επικούρων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.       
          
Ευγενία Σούρδη - Ζάχαρη
Τετράβιβλος: (Σελίδα 30)   
2.Ότι η Γνώση με Αστρονομικά Μέσα είναι Εφικτή και ως ποιο Σημείο.

   Πολύ λίγες μελέτες θα έκαναν φανερό σ’όλους πως μια βέβαιη δύναμη που απορρέει από την αιώνια αιθέρια ουσία είναι διασκορπισμένη και διαποτίζει όλη την περιοχή γύρω από τη Γη, η οποία, στο σύνολο, έχει την τάση ν’αλλάζει, εφ’όσον, από τα πρωτογενή υποσεληνιακά στοιχεία, η φωτιά και ο αέρας περικλείονται και αλλάζουν από τις κινήσεις στον αιθέρα και με τη σειρά τους περικλείουν και περιστρέφουν μαζί τους, γη (χώμα) και νερό και τα φυτά και τα ζώα μέσα σ’αυτά.
  
 Σημερινή άποψη              
   «Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι βασικές καταστάσεις της Ύλης που υποπίπτουν στις αισθήσεις μας είναι η στερεά, η υγρή και η αέρια. Για πρώτη φορά, στα τέλη του 19ου αιώνα, ο μεγάλος Άγγλος φυσικός Γουίλιαμ Κρουξ [1832-1919] προκειμένου να ερευνήσει μια σειρά μεταφυσικών φαινομένων που μελετούσε, όπως τη μετεώριση και την τηλεπάθεια, υπέθεσε ότι η ύλη μπορούσε να παρουσιαστεί με μια τέταρτη κατάσταση, η οποία πιθανόν  να είναι περισσότερο αεριώδης από τη συνηθισμένη αέρια.
   Η επαλήθευση της άποψης του Κρουξ  ήρθε, βέβαια, πολύ αργότερα και η τέταρτη αυτή κατάσταση της ύλης ονομάσθηκε  
π λ ά σ μ α. Βασικό χαρακτηριστικό του πλάσματος είναι η ηλεκτρική ουδετερότητά του. Αυτό σημαίνει ότι η αριθμητική πυκνότητα των θετικών και αρνητικών ιόντων είναι ίδια.
   Το πλάσμα δημιουργείται και μπορούμε να το ανιχνεύσουμε σε περιοχές που ξεσπούν ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις ή τα άτομα βρίσκονται εκτεθειμένα σε ισχυρή ακτινοβολία ή υψηλή θερμοκρασία.
   Σύμφωνα με κάποιες επιστημονικές απόψεις το πλανητικό μας σύστημα προέρχεται από π λ α σ μ ο ε ι δ ή  νέφη τα οποία συμπυκνώθηκαν δημιουργώντας τον Ήλιο και τους πλανήτες.
   Όπως πιστεύουμε σήμερα, από πλάσμα αποτελείται το 90% της ύλης του Σύμπαντος. Ο Ήλιος, το πολικό σέλας, τα διαπλανητικό αέριο, η διαστρική ύλη, οι ζώνες ακτινοβολίας που περιβάλλουν τη Γη και οι ουρές των κομητών αποτελούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από πλάσμα.
   Ο Αμερικανός αστρονόμος Χ. Κ.Αρπ (Halton Christian Arp, 1927-… ) απέδειξε ότι το πλάσμα που ρέει από το κέντρο του Γαλαξία μας συγκρατείται από ένα μαγνητικό πεδίο με μορφή σωληνοειδούς και κατευθύνεται προς τους σπειροειδείς βραχίονές του.” *
   Ο Πτολεμαίος, λοιπόν, γνώριζε την αιώνια αιθέρια ουσία, που είναι διασκορπισμένη και διαποτίζει όλη την περιοχή γύρω από τη Γη και την οποία, σήμερα, ονομάζουμε  π λ ά σ μ α.

Τετράβιβλος: (Σελίδα 42)    
4.Περί της Δύναμης των Πλανητών

   Η ενεργός δύναμη της ουσιώδους φύσης του Ήλιου βρίσκεται στ’ότι  θ ε ρ μ α ί ν ε ι  και, ως ένα βαθμό, ξ η ρ α ί ν ε ι. Αυτό γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό στην περίπτωση του Ήλιου παρά σε οποιοδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, λόγω του μεγέθους του και των ευνόητων εποχιακών αλλαγών, γιατί όσο πιο κοντά πλησιάζει στο Ζενίθ, τόσο περισσότερο μας επηρεάζει κατ’αυτόν τον τρόπο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
   Η περισσότερη δύναμη της Σελήνης συνίσταται στο να  υ γ ρ α ί ν ε ι, καθαρά επειδή είναι κοντά στη γη και λόγω των υγρών αναθυμιάσεων απ’αυτήν. Η δράση της, επομένως, είναι ακριβώς αυτή,  ν’ α μ β λ ύ ν ε ι  και να προκαλεί  σ ή ψ η  σε σώματα στο μεγαλύτερο μέρος, αλλά επίσης  μ ο ι ρ ά ζ ε ι  σε μικρό βαθμό θερμαντική δύναμη λόγω του φωτός που δέχεται από τον Ήλιο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   Είναι κυρίως ιδιότητα του Κρόνου να  ψ ύ χ ε ι  και, μετρίως, να  ξ η ρ α ί ν ε ι, πιθανώς, επειδή απέχει περισσότερο και από τη θέρμανση του Ήλιου και από τις υγρές αναθυμιάσεις γύρω από τη Γη. Και στην περίπτωση του Κρόνου και σ’αυτή άλλων πλανητών υπάρχουν δυνάμεις, επίσης, οι οποίες προκύπτουν μέσω της παρατήρησης των όψεων στον Ήλιο και στη Σελήνη, γιατί μερικές απ’αυτές φαίνεται να τροποποιούν καταστάσεις της ατμόσφαιρας με τον ένα τρόπο, ορισμένες μ’άλλο, με την αύξηση ή με τη μείωση.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
   Η φύση του Άρη είναι να  σ τ ε γ ν ώ ν ε ι  και να  κ α ί ε ι, σε συμφωνία με το πύρινο χρώμα του και λόγω της εγγύτητας με τον Ήλιο, καθώς η σφαίρα του Ήλιου βρίσκεται ακριβώς κάτω απ’αυτόν.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
    Ο Δίας έχει μια  ή π ι α  ενεργό δύναμη επειδή η κίνησή του λαμβάνει χώραν ανάμεσα στην ψυκτική επιρροή του Κρόνου και την καυστική δύναμη του Άρη. Θ ε ρ μ α ί ν ε ι  και  υ γ ρ α ί ν ε ι  επίσης· κι επειδή η θερμαντική του δύναμη είναι μεγαλύτερη λόγω των υποκειμένων σφαιρών, παράγει   γ ο ν ι μ ο π ο ι η τ ι κ ο ύ ς   ανέμους.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
   Η Αφροδίτη έχει τις ίδιες δυνάμεις και μετριαστική φύση όπως ο Δίας, αλλά δρα με αντίθετο τρόπο· γιατί  θ ε ρ μ α ί ν ε ι  μέτρια λόγω της εγγύτητάς της με τον Ήλιο, αλλά κυρίως  υ γ ρ α ί ν ε ι,  όπως η Σελήνη, λόγω της ποσότητας του ίδιου της του φωτός και επειδή οικειοποιείται τις αναθυμιάσεις από την υγρή ατμόσφαιρα που περιβάλλει τη Γη.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   Ο Ερμής γενικά βρίσκεται με τον ίδιο τρόπο, κατά καιρούς να  ξ η ρ α ί ν ε ι  και να απορροφά την υγρασία γιατί, ποτέ, δεν απέχει πολύ σε γεωγραφικό μήκος από τη θερμότητα του Ήλιου· και πάλι  υ γ ρ α ί ν ε ι,  γιατί είναι αμέσως πάνω από τη σφαίρα της Σελήνης, η οποία είναι η πιο κοντινή στη Γη· και  α λ λ ά ζ ε ι   γ ρ ή γ ο ρ α  από τη μία στην άλλη ιδιότητα, εμπνευσμένος καθώς είναι από την ταχύτητα της κίνησής του στη γειτονιά του ίδιου του Ήλιου.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Σημερινές απόψεις
Πτολεμαίος - Ο Ήλιος θερμαίνει και ως ένα βαθμό ξηραίνει.
Σημερινή άποψη - Κανένας δεν αμφιβάλλει γι’αυτό.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Πτολεμαίος – Η Σελήνη υγραίνει, άρα προκαλεί σήψη στα σώματα, αλλά και σε μικρό βαθμό θερμαίνει λόγω του φωτός που δέχεται από τον Ήλιο.
Σημερινή άποψη
    Όπως ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου 1998 ο επικεφαλής του επιστημονικού προγράμματος της NASA  Άλαν Μπίντερ, ο Lunar Prospector έδωσε τα πρώτα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη νερού στους πόλους της Σελήνης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις σε μια περιοχή 5.000 έως 20.000 Km2  στο Νότιο Πόλο και σε μια άλλη 10.000 – 80.000 Km2  στο Βόρειο Πόλο, με βάση τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, υπάρχουν 3 εκατομμύρια τόνοι νερού. Η ποσότητα αυτή μπορεί να καλύψει, χωρίς να ανακυκλωθεί, τις ανάγκες 2.000 ανθρώπων για 100 χρόνια.
    Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί η Σελήνη υγραίνει. *
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Πτολεμαίος – Ο Κρόνος ψύχει και μετρίως ξηραίνει.
 Σημερινή άποψη
    α) Πάνω απ’αυτά τα τελευταία στρώματα του κυρίως σώματος του πλανήτη Κρόνου απλώνεται η ατμόσφαιρά του, η οποία, όπως απέδειξαν φασματοσκοπικές έρευνες, αποτελείται από   α μ μ ω ν ί α,   άζωτο, υδρογόνο,   δ ι ο ξ ε ί δ ι ο   του   ά ν θ ρ α κ α και αιθάνιο.
   β) Στην ατμόσφαιρα του Κρόνου μπορούμε να διακρίνουμε συνολικά δύο μη διακριτά στρώματα. Το πρώτο απ’αυτά αποτελείται από τα νέφη που σχηματίζουν τις ταινίες και τις ζώνες. Για τις περιοχές αυτές δεν έχουμε ακόμα ακριβείς πληροφορίες… Πάνω απ’αυτήν την περιοχή διακρίνουμε απ’τα γήινα αστρονομικά παρατηρητήριά μας, ένα στρώμα νεφών  α μ μ ω ν ί α ς  πάχους, περίπου 30.000 χιλιομέτρων. *
   γ) Στην εγκυκλοπαιδεία  του Ελευθερουδάκη  - Τόμος  10ος – αναφέρεται για την   α μ μ ω ν ί α   και το   δ ι ο ξ ε ί δ ι ο   του 
 ά ν θ ρ α κ α:
    Ο φυσικός πάγος των ορέων, λιμνών κ.λ. ενώ δια πολλάς βιομηχανικάς χρήσεις θεωρείται ως αρκούντως καθαρός, εν τούτοις λόγω της μεγάλης αυτού περιεκτικότητος εις βακτήρια είνε ακατάλληλος δια την παρασκευήν και διατήρησιν τροφίμων. Δια τον σκοπόν τούτον ως και δι’άλλας χρήσεις, προκειμένου περί θερμών χωρών, ο απαραίτητος πάγος παρασκευάζεται τεχνητώς δια παγοποιητικών μηχανών, βασιζομένων εις την ταχείαν εξάτμισιν υγροποιημένων αερίων, ως της  α μ μ ω ν ί α ς,  του  δ ι ο ξ ε ι δ ί ο υ  του  ά ν θ ρ α κ ο ς  και του θειϊκού οξέος. Η κατά την ταχείαν εξάτμισιν των ανωτέρω υγρών παραγομένη ψύξις ψύχει αλατούχον διάλυμα, εντός του οποίου βυθίζονται δοχεία, συνήθως λευκοσιδηρά, περιέχοντα το προς ψύξιν ύδωρ, είτε καθαρόν πόσιμον είτε απεσταγμένον τοιούτον.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, γιατί ο Κρόνος ψύχει.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Πτολεμαίος – Η φύση του Άρη είναι να στεγνώνει και να καίει, σε συμφωνία με το πύρινο χρώμα του.
Σημερινή άποψη 
    Το εσωτερικό του Άρη, όπως πιστεύουμε σήμερα, αποτελείται από ένα πυρήνα, διαμέτρου περίπου 3.000 χιλιομέτρων που αποτελείται από σίδηρο και διάφορες ενώσεις του. Πάνω από τον πυρήνα και μέχρι 1.800 χιλ. εκτείνεται  μανδύας πυριτικών ενώσεων…Η επιφάνεια του Άρη έχει ένα έντονο κόκκινο χρώμα, που οφείλεται σε οξείδια του σιδήρου. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η σκόνη της επιφάνειάς του αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος της από πυρίτιο και σίδηρο, ενώ είναι πλούσια και σε θείο….Οι παρατηρήσεις των τεχνητών δορυφόρων της σειράς Vikings, …..ανακάλυψαν τεράστια ηφαίστεια με υψηλότερο το όρος Όλυμπος, ύψους 27 χιλιομέτρων και διαμέτρου κρατήρα 80 χιλιομέτρων….Άρα ο Άρης χαρακτηρίζεται από έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα….Τέλος, ίσως είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι, όπως απέδειξαν οι ίδιες αποστολές, το χρώμα του αρειανού ουρανού είναι πορτοκαλί και όχι γαλάζιο. Αυτό μάλλον οφείλεται στα σωματίδια οξειδίου του σιδήρου που αιωρούνται στην αραιή ατμόσφαιρα του πλανήτη, στην οποία εν γένει κυριαρχεί το διοξείδιο του άνθρακα. *

   Από αρχαιοτάτων χρόνων οι Αστρολόγοι αποδίδουν στον Άρη το κόκκινο χρώμα, σαν χρώμα του και σαν  μέταλλό του, το σίδηρο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Πτολεμαίος – Ο Δίας  έχει μια ήπια ενεργό δράση επειδή η κίνησή του λαμβάνει χώρα ανάμεσα στην ψυκτική επιρροή του Κρόνου και την καυστική δύναμη του Άρη. Θερμαίνει, υγραίνει και παράγει  γονιμοποιητικούς ανέμους.
Σημερινή άποψη
   α) Από τις πληροφορίες που μας έστειλαν οι διαστημικοί σταθμοί  Ρioneers 10 και 11 (το 1973 και 1974 αντίστοιχα), Voyager 1 (το Μάρτιο και τον Ιούλιο του 1979) και Voyager 2 (το 1980), καθώς και ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος το 1995,  γνωρίζουμε σήμερα ότι η ατμόσφαιρα του Δία είναι μια σύνθεση ατμοσφαιρικών περιοχών με διαφορετικές ποιοτικές συνθέσεις. Στην επιφάνεια του πλανήτη  τα ατμοσφαιρικά νέφη αποτελούνται κατά 90ο/ο από υδρογόνο και 10ο/ο από ήλιο μαζί με μικρές ποσότητες αμμωνίας, μεθανίου και υδρατμών. Τα νέφη αυτά κινούνται πολύ γρήγορα με ταχύτητες που κυμαίνονται μεταξύ 50 και 120 m/sec. *
Γονιμοποιητικοί άνεμοι;

   β) Όπως ανακοίνωσαν πρόσφατα (Ιούνιος του 1997), οι ερευνητές του εργαστηρίου Αεροπροώθησης στην Πασαντένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε το διαστημόπλοιο Γαλιλαίος, στο Δία υπάρχει άφθονο νερό σε βάθος 60 χιλιομέτρων μετά το αδιαπέραστο σύννεφο αμμωνίας που καλύπτει τον πλανήτη….. Ο Τόρενς Τζόνσον, υπεύθυνος για τις έρευνες του “Γαλιλαίου”, σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές του Δία, εφ’όσον από τις φωτογραφίες καταγράφηκαν τεράστιες διαφορές σε διάφορα σημεία του Δία. Για παράδειγμα, αλλού η υγρασία είναι πλήρης και αλλού  επικρατεί απόλυτη ξηρασία.
   Ο Δίας εκπέμπει περισσότερη ενέργεια από αυτήν που λαμβάνει από τον Ήλιο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η θερμική ενέργεια που εκπέμπει σε σύγκριση με αυτήν που λαμβάνει είναι περίπου 60 % περισσότερη. *
Υγραίνει και θερμαίνει.

   γ) Οι ίδιοι διαστημικοί σταθμοί μάς έδωσαν τις πληροφορίες ότι η ιονόσφαιρα του Δία, που εκτείνεται 3.000 χιλιόμετρα πάνω από τα εξωτερικά στρώματα της ατμόσφαιράς του, αποτελείται από πέντε τουλάχιστον ανεξάρτητα στρώματα ηλεκτρονίων διαφορετικής πυκνότητας. Η μέση θερμοκρασία αυτής της περιοχής είναι περίπου 600 βαθμοί Κ, που, όπως πιστεύουν δημιουργείται ως αποτέλεσμα συγκρούσεων σωματιδίων πολύ υψηλής ενέργειας, τα οποία προέρχονται από τις ζώνες ακτινοβολίας του Δία με μόρια και άτομα των ανωτέρων ατμοσφαιρικών στρωμάτων. Το μεγάλο βάθος των ιονοσφαιρικών στρωμάτων, πιθανώς να οφείλεται στη μεγάλη διάχυση των ιονισμένων σωματίων τους. *
Γονιμοποιητικοί άνεμοι.

    δ) Ο Δίας είναι ένας φυσικός ραδιοσταθμός. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπει είναι μόνον θόρυβοι οι οποίοι εντείνονται όταν δημιουργούνται στην ατμόσφαιρά του μεγάλες καταιγίδες και αστραπές κεραυνών.*
Ολύμπιος Δίας.

   ε) Η Αστρολογία θεωρεί το Δία ευεργέτη. Και είναι, γιατί, όταν ένας κομήτης πλησιάζει το πλανητικό μας σύστημα, κινδυνεύει αν περάσει κοντά στο Δία, γιατί είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του Ηλιακού μας συστήματος. Οι βαρυτικές του δυνάμεις μπορούν να τον εκτρέψουν από την τροχιά του και να τον παγιδεύσουν σε μια μικρότερη ελλειπτική τροχιά ή οι παλιρροιακές δυνάμεις του κατορθώνουν και τον διαιρούν σε ξεχωριστά κομμάτια, ώστε αποτρέπεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης με τη Γη.
    Αυτό συνέβη με τον κομήτη Σουμέικερ-Λεβί 9 το 1994. Οι παλιρροιακές δυνάμεις του Δία τον διαίρεσαν σε 20 ξεχωριστά κομμάτια  τα οποία συνετρίβησαν στο Δία δημιουργώντας θεαματικές αλλαγές στην ατμόσφαιρά του. *

    Όλες οι πληροφορίες, που περιέχονται στο άρθρο και φέρουν αστερίσκο είναι από το δίτομο βιβλίο των κ. Δανέζη Μάνου και Θεοδοσίου Στράτου «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ» Εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ

    Τα Πτολεμαϊκά αποσπάσματα, που περιέχονται στο άρθρο, είναι από τη μετάφραση της «Τετραβίβλου» του Πτολεμαίου  από την κ. Ζαχαρίου Άννα με τη δική μου επιμέλεια και διόρθωση. «Εκδόσεις Ηλίανθος»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου