Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Λίγα για την ιστορία των απλανών


    Οι παρατηρήσεις των απλανών αστέρων, και των σχέσεών τους με τα γεγονότα στον κόσμο, άρχισαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Η ετήσια πορεία του Ήλιου βοήθησε στο χωρισμό τού κύκλου σε 360ο.  Γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. οι Βαβυλώνιοι ήδη χρησιμοποιούσαν το ουράνιο σφαιρικό σύστημα, το οποίο συμπεριλάμβανε τον Ισημερινό, το Μεσημβρινό, τον Ορίζοντα και την Εκλειπτική. Οι μετρήσεις είχαν γίνει στα πλαίσια του δοσμένου συστήματος και έπειτα είχε δοθεί η απεικόνιση στην Υδρόγειο της Ουράνιας Σφαίρας, η οποία αργότερα χρησιμοποιούνταν στην Ελληνική Αστρονομία.

    Στη Βαβυλωνιακή «Mul- A Pin», αναπαρίστανται 16 αστέρινοι σχηματισμοί επάνω στην πορεία του Ήλιου (αντιστοιχεί στον 8ο αιώνα π.Χ.) και περίπου 70 αστερισμοί, τοποθετημένοι στα άλλα μέρη του Ουράνιου Θόλου.
    Ο πρώτος αστέρινος κατάλογος συντάχθηκε από τους: Τιμόχαρη και Αρίστιλλο περίπου το 250 π.Χ. στην Ελλάδα. Γύρω στο 150 π.Χ. ο Ίππαρχος τον τελειοποίησε και ύστερα ο κατάλογος αυτός είχε παραδοθεί στις επόμενες γενεές  στην κανονική μορφή στην «Αλμαγεστή» του Πτολεμαίου, η οποία έγινε επιτραπέζιο αστρονομικό βιβλίο.
    Δύο παραδείγματα απ’αυτό μπορούν να απεικονίσουν πόσο ακριβής ήταν ο Πτολεμαίος στο έργο του. Στο πρωτότυπο του Πτολεμαίου για τον αστέρα Ρήγουλο, άλφα του Λέοντα, αναφέρεται: Λέων 8: Αστέρας στο κεντρικό μέρος του λεγόμενου Βασιλίσκου, μήκος 2ο και 30΄ Λέοντος, πλάτος +0ο 10΄, μέγεθος 1 και για τον Σπίκα (Στάχυ), άλφα Παρθένου: Παρθένος 26ο 40΄, πλάτος 2ο , μέγεθος 1.
    Οι ονομασίες των απλανών αστέρων πηγάζουν από τη βαβυλωνιακή εποχή. Στο «Έπος του Γκιλγκαμές», βλέπουμε ότι, στην εκλειπτική κατανεμήθηκαν μόνον 11 σημεία. Το Ζυγό, εκείνη την εποχή, τον θεωρούσαν «ψαλίδι», «δαγκάνες του Σκορπιού». Τότε, βεβαίως, δεν υπήρχε ομοιόμορφη κατανομή των αστερισμών κατά τα σημεία. Έτσι ο μήνας Ιντζάρ (Απρίλιος), για την ακρίβεια Απρίλιος-Μάιος, ανήκει όχι μόνο στον Ταύρο, αλλά και στις Πλειάδες και στο μήνα Σιβάν (Μάιος-Ιούνιος) αντιστοιχούσαν όχι μόνο οι Δίδυμοι, αλλά και ο Ωρίων.
    Αρχικά τους απλανείς αστέρες τους συνδύαζαν μόνο με τα καιρικά φαινόμενα π.χ. εικαζόταν ότι ο Σείριος, ανατέλλων την αυγή του Ιουλίου (για το Βόρειο ημισφαίριο) προοιώνιζε καύσωνα.   Η επιρροή του αστέρα στις καιρικές συνθήκες δεν συνδυαζόταν με τα άλλα ουράνια σώματα, αλλά υπολογιζόταν μόνον η θέση της Ανατολής (επιτολής) και της Δύσεως.
    Βαθμηδόν, με τη δράση των απλανών αστέρων, άρχισαν να συνδέουν την υγεία και τις αρρώστιες. Πρόσθεσαν, μάλιστα, επί πλέον και την επιρροή επάνω τους ορισμένων πλανητών, σύμφωνα με το χρωματισμό τους και τ’αποτελέσματα των αστρολογικών ερευνών τους.
   Ο Άρατος ο Σολεύς (305-240 π.Χ.), μάλιστα, ήταν ο πρώτος που ένωσε ποιητικά τους αστερισμούς με τους ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας, στα «Φαινόμενα και Διοσημεία του».
    Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος, ο οποίος έζησε περίπου μεταξύ 100 και 180 μ.Χ., ήταν γνωστός μαθηματικός, αστρονόμος και αστρολόγος, θεμελιωτής του φερώνυμου συστήματος του κόσμου ( του συστήματος του Πτολεμαίου). Εδώ θ’αναφέρω ένα απόσπασμα από την «Τετράβιβλό» του «Περί της Δύναμης των Απλανών Αστέρων», σε μετάφραση Ζαχαρίου Άννας και επιμέλειας δικής μου.

Ευγενία Σούρδη – Ζάχαρη

                                    Περί της Δύναμης των Απλανών Αστέρων.

   «Καθώς είναι επόμενο στη σειρά θ’αφηγηθούμε τις φύσεις των απλανών αστέρων σχετικά με τις ιδιαίτερες δυνάμεις τους, και θα εκθέσουμε τις παρατηρημένες ιδιότητές τους με τον ίδιο τρόπο που κάναμε για τις φύσεις των πλανητών, και κατά πρώτον αυτούς οι οποίοι καταλαμβάνουν τις μορφές στον ζωδιακό κύκλο.

    Οι αστέρες στην κεφαλή του Κριού, λοιπόν, έχουν μια επιρροή (επίδραση) σαν τη δύναμη του Άρη και του Κρόνου, ανακατεμένη· αυτοί που βρίσκονται στο στόμα σαν τη δύναμη του Ερμή και μετρίως σαν του Κρόνου· αυτοί στο οπίσθιο πόδι σαν αυτή του Άρη, κι αυτοί στην ουρά σαν αυτή της Αφροδίτης.

     Απ’τους αστέρες που βρίσκονται στον Ταύρο, κατά μήκος της γραμμής όπου διακόπτεται έχουν θερμοκρασία όπως αυτή της Αφροδίτης και ως ένα σημείο όπως αυτή του Κρόνου· οι αστέρες στις Πλειάδες, σαν αυτές της Σελήνης και του Δία· απ’τους αστέρες στην κεφαλή, ο μεν της Υάδος που είναι λαμπρός και κάπως κοκκινωπός, καλείται Λαμπαδίας, έχει θερμοκρασία όπως αυτή του Άρη· οι δε άλλοι, σαν αυτή του Κρόνου και μετρίως σαν αυτή του Ερμή· αυτοί στα άκρα των κεράτων, σαν αυτή του Άρη.

     Για τους αστέρες στους Διδύμους, αυτοί που βρίσκονται στα πόδια μοιράζονται την ίδια ποιότητα μ’αυτή του Ερμή και, σ’ένα μικρότερο βαθμό, σαν της Αφροδίτης· οι λαμπροί αστέρες στους μηρούς, την ίδια με τον Κρόνο· σχετικά με τους δύο λαμπρούς αστέρες στις κεφαλές, αυτός στην κεφαλή που προηγείται έχει την ίδια με τον Ερμή· ονομάζεται επίσης ο αστέρας του Απόλλωνα· αυτός στην κεφαλή που έπεται, έχει την ίδια με τον Άρη· ονομάζεται επίσης και αστέρας του Ηρακλή.

    Απ’τους αστέρες στον Καρκίνο, οι δύο που βρίσκονται στα μάτια, παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα με τον Ερμή, και, σ’ένα μικρότερο βαθμό, σαν τον Άρη· αυτοί στα νύχια, το ίδιο με τον Κρόνο και τον Ερμή· το νεφελοειδές σύμπλεγμα στο στήθος, που καλείται Φάτνη, έχει το ίδιο με τον Άρη και τη Σελήνη· και τα δύο συμπλέγματα εκατέρωθεν αυτού, τα οποία ονομάζονται Όνοι, το ίδιο με τον Άρη και τον Ήλιο.

    Απ’τους αστέρες στο Λέοντα, οι δύο στην κεφαλή δρουν κατά τον ίδιο τρόπο με τον Κρόνο και σ’ένα μικρότερο βαθμό, με τον Άρη· οι τρεις αστέρες στον τράχηλο, όπως ο Κρόνος και, σ’ένα μικρότερο βαθμό, όπως ο Ερμής· ο λαμπρός αστέρας πάνω στην καρδιά, που ονομάζεται Βασιλίσκος, όπως ο Άρης και ο Δίας· αυτοί στο ισχίο και ο λαμπρός αστέρας της ουράς, όπως ο Κρόνος και η Αφροδίτη· και αυτοί στους μηρούς, όπως η Αφροδίτη και σε μικρότερο βαθμό, όπως ο Ερμής.

    Απ’τους αστέρες της Παρθένου, όσοι βρίσκονται στο κεφάλι κι αυτός στην άκρη της νότιας πτέρυγας έχουν επιρροή όπως αυτή του Ερμή και ως ένα μικρότερο βαθμό, όπως του Άρη· οι άλλοι λαμπροί αστέρες της πτέρυγας κι αυτοί πάνω στις ζώνες σαν αυτή του Ερμή και, μετρίως, σαν της Αφροδίτης· ο λαμπρός αστέρας στη βόρεια πτέρυγα, που καλείται Προτρυγητήρας, σαν αυτές του Κρόνου και του Ερμή· ο επονομαζόμενος Στάχυς, σαν αυτή της Αφροδίτης και, σ’ένα μικρότερο βαθμό, σαν αυτή του Άρη· αυτοί στις άκρες των ποδιών και της ουράς σαν αυτή του Ερμή και σ’ένα μικρότερο βαθμό, σαν του ΄Αρη.

    Απ’τους αστέρες στα Νύχια του Σκορπιού, όσοι βρίσκονται στα άκρα τους ασκούν επιρροή όπως ο Δίας και ο Ερμής· όσοι είναι στα μεσαία μέρη την ίδια με τον Κρόνο και, σ’ένα μικρότερο βαθμό, με τον Άρη.
    Απ’τους αστέρες στο Σώμα του Σκορπιού, οι λαμπροί αστέρες στο μέτωπο δρουν κατά τον ίδιο τρόπο με τον Άρη και ως ένα βαθμό όπως ο Κρόνος· οι τρεις αστέρες στο σώμα, ο μεσαίος εκ των οποίων είναι κοκκινωπός και ιδιαίτερα λαμπρός και ονομάζεται Αντάρης, δρουν όπως ο Άρης και, ως ένα βαθμό, όπως ο Δίας· αυτοί στις αρθρώσεις, όπως ο Κρόνος και, ως ένα βαθμό, όπως η Αφροδίτη· αυτοί στο κεντρί, όπως ο Ερμής και ο Άρης· και η λεγόμενη νεφελοειδής ομάδα (συστάδα, σμήνος), το ίδιο όπως ο Άρης κι η Σελήνη.

      Απ’τους αστέρες στον Τοξότη, αυτοί στην ακίδα του βέλους του έχουν επίδραση σαν αυτή του Άρη και της Σελήνης· αυτοί στο τόξο και τη λαβή του χεριού του, σαν αυτή του Δία και του Άρη· η συστάδα του μετώπου του, σαν αυτή του Ήλιου και του Άρη· αυτοί στο μανδύα και την πλάτη του, σαν αυτή του Δία και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Ερμή· αυτοί στα πόδια του, σαν αυτή του Δία και του Κρόνου· το τετράπλευρο (των αστέρων) πάνω στην ουρά του, σαν αυτή της Αφροδίτης και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Κρόνου.

    Απ’τους αστέρες στον Αιγόκερω, αυτοί στα κέρατα δρουν κατά τον ίδιο τρόπο με την Αφροδίτη και, ως ένα βαθμό, σαν τον Άρη· αυτοί στο στόμα, σαν τον Κρόνο και, ως ένα βαθμό, σαν την Αφροδίτη· αυτοί στα πόδια και την κοιλιά, σαν τον Άρη και τον Ερμή· και αυτοί στην ουρά, σαν τον Κρόνο και τον Δία.

   Απ’τους αστέρες στον Υδροχόο, αυτοί στους ώμους ασκούν μια επιρροή σαν αυτή του Κρόνου και του Ερμή, μαζί μ’αυτούς στο αριστερό χέρι και στο μανδύα· αυτοί στους μηρούς, περισσότερο σαν του Ερμή και λιγότερο σαν αυτή του Κρόνου· αυτοί στη ροή του νερού, σαν αυτή του Κρόνου και, ως ένα βαθμό, σαν αυτή του Δία.

     Για τους αστέρες στους Ιχθείς, αυτοί στο κεφάλι του νοτίου Ιχθύος δρουν κατά τον ίδιο τρόπο με τον Ερμή και κατά κάποιον τρόπο όπως ο Κρόνος· αυτοί στο σώμα, όπως ο Δίας και ο Ερμής· αυτοί στην ουρά και τον νότιο λώρο, όπως ο Κρόνος και, ως ένα βαθμό, όπως ο Ερμής· αυτοί στο σώμα και τη ραχοκοκκαλιά (σπονδυλική στήλη) του βορείου Ιχθύος, όπως ο Δίας και, ως ένα βαθμό, όπως η Αφροδίτη· αυτοί στο βόρειο κομμάτι του λώρου, όπως ο Κρόνος και ο Δίας· κι ο λαμπρός αστέρας στο σύνδεσμο, όπως ο Άρης και, ως ένα βαθμό, όπως ο Ερμής.

   Από τους αστέρες στους σχηματισμούς βόρεια του ζωδιακού κύκλου, οι λαμπροί αστέρες στη Μικρή Άρκτο έχουν παρόμοια ποιότητα με αυτή του Κρόνου και, σε μικρότερο βαθμό, με αυτή της Αφροδίτης· αυτοί στη Μεγάλη Άρκτο, με αυτή του Άρη·
    και η ομάδα της Κόμης της Βερενίκης (Πλοκάμου στο αρχαίο κείμενο) κάτω από την ουρά της Άρκτου, με αυτή της Σελήνης και της Αφροδίτης·
   οι λαμπροί αστέρες στο Δράκοντα, με αυτές του Κρόνου, του Άρη και του Δία·
   αυτοί στον Κηφέα, με αυτή του Κρόνου και του Δία·
   αυτοί στον Βοώτη, με αυτές του Ερμή και του Κρόνου· ο λαμπρός, κοκκινωπός αστέρας, με αυτές του Δία και του Άρη, ο αστέρας καλείται Αρκτούρος·
    ο αστέρας στην Κορώνα Βορεάλης (βόρεια Στεφάνη, στο αρχαίο), με αυτές της Αφροδίτης και του Ερμή·
   αυτοί στο Geniculator (γονάτου στο αρχαίο, Ηρακλή στις υποσημειώσεις), με αυτή του Ερμή·
   αυτοί στη Λύρα, με αυτές της Αφροδίτης και του Ερμή·
   και παρομοίως αυτοί του Κύκνου (Όρνιθας στο αρχαίο).
   Οι αστέρες στην Κασσιόπη έχουν την επιρροή του Κρόνου και της Αφροδίτης·
   αυτοί στον Περσέα, του Δία και του Κρόνου· η ομάδα στη λαβή του ξίφους, του Άρη και του Ερμή·
   οι λαμπροί αστέρες στον Ηνίοχο, του Άρη και του Ερμή·
    αυτοί στον Οφιούχο, του Κρόνου και, ως ένα βαθμό, της Αφροδίτης· αυτοί στο φίδι του, του Κρόνου και του Άρη·
   αυτοί στην Σαγκίτα (Οϊστόν στο αρχαίο), του Άρη και ως ένα βαθμό, της Αφροδίτης·
   αυτοί στον Αετό, του Άρη και του Δία
   αυτοί στο Δελφίνι, του Κρόνου και του Άρη·
   οι λαμπροί αστέρες στον Ίππο, του Άρη και του Ερμή·
   αυτοί στην Ανδρομέδα, της Αφροδίτης·
   αυτοί στο Τρίγωνο, του Ερμή.

   Από τους αστέρες στους σχηματισμούς νότια του ζωδιακού κύκλου ο λαμπρός αστέρας στο στόμα του Πίσκις Αουστράλις (νότιος Ιχθύς στο αρχαίο) έχει μια επίδραση παρόμοια μ’αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή·
αυτοί στο Κήτος, παρόμοια με αυτή του Κρόνου·
από αυτούς στον Ωρίωνα, οι αστέρες στους ώμους του παρόμοια με αυτές του Άρη και του Ερμή, και οι άλλοι λαμπροί αστέρες παρόμοια με αυτές του Δία και του Κρόνου·
από τους αστέρες στον Ηριδανό (Ποταμός στο αρχαίο) ο τελευταίος λαμπρός έχει μια επιρροή σαν αυτή του Δία και οι άλλοι σαν του Κρόνου·
ο αστέρας στο Λέπους (Λαγό στο αρχαίο), σαν αυτές του Κρόνου και του Ερμή·
από αυτούς στον Κανίς (Κύνα στο αρχαίο) οι υπόλοιποι σαν αυτή της Αφροδίτης, και ο λαμπρός αστέρας στο στόμα, σαν αυτή του Δία και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Άρη·
ο λαμπρός αστέρας Προκύων, σαν αυτή του Ερμή και, σε μικρότερο βαθμό, σαν αυτή του Άρη· 
οι λαμπροί αστέρες στην Ύδρα, σαν αυτή του Κρόνου και της Αφροδίτης·
αυτοί στον Κρατήρα, σαν αυτή της Αφροδίτης και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Ερμή·
αυτοί στον Κόρβους (Κόρακα στο αρχαίο), σαν αυτές του Άρη και του Κρόνου·
οι λαμπροί αστέρες της Αργούς, σαν αυτές του Κρόνου και του Δία· αυτούς στον Κένταυρο, όσοι βρίσκονται στο ανθρώπινο σώμα, σαν αυτή της Αφροδίτης και του Ερμή, και οι λαμπροί αστέρες στο αλογίσιο σώμα σαν αυτή της Αφροδίτης και του Δία·
οι λαμπροί αστέρες στο Λούπους (Θηρίο στο αρχαίο), σαν αυτή του Κρόνου και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Άρη·
αυτοί στον Άρα, σαν αυτή της Αφροδίτης και, σε μικρότερο βαθμό, σαν του Ερμή·
και οι λαμπροί αστέρες της Αυστραλιανής Κορώνας (νότια Στεφάνη στο αρχαίο) σαν αυτή του Κρόνου και του Ερμή.
    Τέτοιες, λοιπόν, είναι οι παρατηρήσεις των επιδράσεων των ίδιων των αστέρων, όπως έγιναν από τους προκάτοχούς μας».

    Σε αυτές τις παρατηρήσεις τους θα στηριχθώ για να σας δώσω όσο περισσότερες πληροφορίες μπορώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου