Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Έκλειψη Ηλίου (Μέρος 2ο) Α) Για να γίνει έκλειψη Ηλίου πρέπει η Σελήνη και ο Ήλιος να είναι σε Σύνοδο !, δηλαδή γίνεται πάντοτε στη Νέα Σελήνη ή σε Παραλληλία ΙΙ(2). 
Θα μου πείτε, βέβαια, ότι Σύνοδο Ηλίου και Σελήνης έχουμε κάθε μήνα. Πώς δεν έχουμε και κάθε μήνα Έκλειψη; 

Εύλογο το ερώτημά σας. 
Β) Για να λάβει χώρα μία Έκλειψη Ηλίου πρέπει ο Ήλιος να βρίσκεται στο ζώδιο του Βόρειου Δεσμού (<) ενώ στην σύστοιχη Σεληνιακή Έκλειψη ο Ήλιος να βρίσκεται στο ζώδιο του Νότιου Δεσμού (>) και αντίστροφα στην Ηλιακή να βρίσκεται ο Ήλιος στο ζώδιο του Νότιου Δεσμού (>) και στη σύστοιχη Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο του Βόρειου Δεσμού (<). Μόνον και μόνον τότε έχουμε Έκλειψη (3). 

Γι’αυτό το διάστημα που απέχει η μία ομάδα εκλείψεων από την άλλη είναι 169 ημέρες ( περίπου 6 ζώδια), δηλαδή γίνονται πάντοτε στον άξονα των αντιδιαμετρικών ζωδίων των Δεσμών, όταν σε αυτά βρίσκεται ο Ήλιος και η Σελήνη. 
Οι εκλείψεις που μπορεί να γίνουν στη διάρκεια ενός έτους είναι από 5 έως 7
Απαντώνται σε κύκλους Saros και μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. 
Υπάρχουν πολλών ειδών Ηλιακές εκλείψεις οι οποίες εξαρτώνται καθαρά από το πόσο απέχει, σε μοίρες, η Σελήνη στη Σύνοδό της με τον Ήλιο και είναι οι εξής: 

1.-Ολική ηλιακή έκλειψη (Total) η οποία στις αστρολογικές εφημερίδες συμβολίζεται με το Τ.
 

Στην ολική ηλιακή έκλειψη αποκρύπτεται όλος ο ηλιακός δίσκος και στο σημείο της μέγιστης συσκοτίσεώς της επάνω στη Γη επέρχεται νύχτα με όλες τις βιολογικές συνέπειες στο περιβάλλον.
Για να γίνει ολική έκλειψη ηλίου, όμως, πρέπει η απόσταση της Σελήνης και του Ήλιου να μην είναι μεγαλύτερη των 9:55΄μοιρών από το Δεσμό της Σελήνης. 

2.-Δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη (Annular) η οποία στις αστρολογικές εφημερίδες συμβολίζεται με το Α.Στην ετήσια έκλειψη Ηλίου κρύβεται ο ηλιακός δίσκος αλλά φαίνεται το στεφάνι του Ηλίου και η απόσταση των δύο πλανητών από το Δεσμό της Σελήνης είναι μεγαλύτερη από τις 9:55΄μοίρες και φτάνει μέχρι τις 11:15΄μοίρες.
3.-Μερική έκλειψη ηλίου (Partial) η οποία στις αστρολογικές εφημερίδες συμβολίζεται με το P.
Εδώ η απόσταση των δύο πλανητών από το Δεσμό της Σελήνης είναι από 11:15΄μοίρες έως 18:31΄μοίρες.

4.- Ολική έκλειψη ηλίου ορατή κάπου στο διάστημα (Total non central) η οποία συμβολίζεται από το ΤnC.

5.-Μερική ορατή κάπου στο διάστημα (Partial non central) η οποία συμβολίζεται με το PnC.


                                                   
                               
                                                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου