Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Equatorial Ascedant (Ισημερινός Ωροσκόπος)


 (Οι σύνοδοι του Equatorial Ascedant με τους πλανήτες έχουν παρουσιαστεί από την Virginia Reyer (1925-2008) μέλος της Ένωσης Αμερικανών Αστρολόγων, ομοιοπαθητικό).

Στην Αστρολογία ο Ισημερινός Ωροσκόπος (
Equatorial Ascendant) είναι το σημείο και η μοίρα τα οποία ανατέλλουν πάνω από τον Ανατολικό Ορίζοντα σε οποιονδήποτε τυχαίο χρόνο.
Είναι το σημείο όπου ο γήινος ισημερινός η διακεκομμένη πράσινη γραμμή διασταυρώνεται με τη γαλάζια γραμμή της εκλειπτικής.


Το γεωγραφικό πλάτος (Latitude) δεν χρειάζεται γιατί ο ισημερινός Ωροσκόπος (Equatorial) βρίσκεται στη γραμμή του Ισημερινού. Χρειάζεται να ξέρουμε, μόνον το δικό μας γεωγραφικό μήκος και τον ακριβή χρόνο της γεννήσεώς μας.
Η γενική διαδικασία είναι κατά πρώτον να υπολογιστεί ο αστρικός χρόνος τής γεννήσεώς σας (ο οποίος εξαρτάται από την ώρα και το γεωγραφικό μήκος). Για να γίνει αυτό σωστά, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί ο αριθμός της Ιουλιανής ημέρας για την ημερομηνία της έρευνας.
Ο αστρικός χρόνος είναι η σωστή άνοδος ενός ζωδιακού αστερισμού ο οποίος διαβαίνει το μεσημβρινό την ώρα και το γεωγραφικό μήκος της γεννήσεώς μας. Προσθέτοντας 90 μοίρες (6 ώρες) σε αυτόν, αυτός είναι ο Ισημερινός Ωροσκόπος μας (
equatorial ascendant). Σημειώστε ότι η σωστή άνοδος μετριέται σε ώρες, ενώ η αστρολογική συμφωνία, γενικά, τοποθετεί τα ατομικά στοιχεία σε μοίρες. Τοποθετούνται λοιπόν 15ο μοίρες για κάθε ώρα.
Ο Ισημερινός Ωροσκόπος (ΕΑ) μερικές φορές ονομάζεται Ανατολικό σημείο (
East Point), αλλά αυτό είναι λανθασμένο όνομα γι’ αυτόν.
Ο ΕΑ είναι ένας βοηθητικός ωροσκόπος, ένα σημείο ιδεαλισμού και τελειότητας. Προσφέρει στον αστρολόγο μερικές επιπρόσθετες πληροφορίες για το πώς το άτομο, το κοσμόγραμμα του οποίου αναλύει, προσεγγίζει τις δραστηριότητές του και τις προσωπικές σχέσεις με τους άλλους και με το περιβάλλον.
Σ’ ένα κοσμόγραμμα, είναι το σημείο στο οποίο θα ήταν η ζωδιακή μοίρα του ωροσκόπου εάν το άτομο είχε γεννηθεί ακριβώς στον Ισημερινό. Στο σχήμα βλέπουμε πιο καθαρά τον Ωροσκόπο και τον Ισημερινό Ωροσκόπο.

 

Ο ΕΑ προσφέρει ένα στοιχείο στην ταυτότητα του γενέθλιου χάρτη. Δείχνει το δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο εμείς συμφωνούμε σ’ ένα προσωπικό επίπεδο με τους άλλους, αλλά η ερμηνεία της λειτουργικότητάς του απαιτεί επιπλέον περίσκεψη από εκείνην του παραδοσιακού Ωροσκόπου. Είναι συνήθως κοντά στο σημείο που βρίσκεται ο παραδοσιακός ωροσκόπος και κατά συνέπειαν μπορεί να βρίσκεται στον
12ο ή στον 1ο οίκο. Εάν είναι στον 12ο οίκο, το υποσυνείδητο βγαίνει στην επιφάνεια (ψυχολογική απομόνωση). Αυτό μπορεί να συνδέεται με άτομα της οικογένειας ή με κληρονομικούς παράγοντες κατάθλιψης. Είναι δηλαδή ο ΕΑ υπεύθυνος για την απομόνωσή μας και για τη συνήθειά μας, όταν κάτι δεν πάει καλά, ν' απενεργοποιούμε τα τηλέφωνά μας και να σκεπαζόμαστε στο κρεβάτι μας, χωρίς να θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους.
Στον
1ο οίκο υποσυνείδητα πάλι ρίχνουμε τις ευθύνες οποιασδήποτε ενέργειας δικής μας ή των άλλων επάνω μας. Συνηθισμένη είναι η έκφρασή μας όταν μας ρωτούν για κάτι ν’ απαντούμε ότι δεν το κάναμε εμείς αντί να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση μάς δημιουργούνται ψυχοσωματικές ασθένειες.
Ένας επίσης, από τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ΕΑ είναι να δείξει πόσο συνδεόμαστε με ανθρώπους σε μία μακροχρόνια βάση συνεργασίας ή και ανταγωνιστικότητας.
Μπορούμε να προσελκύσουμε άλλους οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε την ειμαρμένη μας ή να περατώσουμε ένα ιδιαίτερο ερευνητικό έργο, ανάλογα με τον οίκο και το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται.
Δείχνει επίσης πώς αλλάζουμε τα άτομα του περιβάλλοντός μας, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ή πώς τα χειριζόμαστε, δηλαδή με ποιον τρόπο απευθυνόμαστε σε αυτά, πώς τους κάνουμε να αισθάνονται άνετα ή πώς μπορούμε να κάνουμε τη θέση μας αποδεκτή.
Επιτυχημένοι πωλητές ή πολιτικοί χρησιμοποιούν τον ΕΑ σωστά για να περάσουν τις απόψεις τους.
Σε αλλαγή τόπου κατοικίας και κατά συνέπειαν αλλαγή κοσμογράμματος ο ΕΑ δείχνει το νέο μας «πρόσωπο». Επίσης η κατασκευή του κοσμογράμματος την ώρα της αφίξεώς μας στη νέα τοποθεσία δίνει αξιοπρόσεκτα στοιχεία. Αυτό επίσης εκφράζεται σε κοσμογράμματα πολιτικής αστρολογίας.

Πλανήτες σε όψη με το ΕΑ δίνουν επιπρόσθετες πληροφορίες
(
Virginia Reyer)


Το ΕΑ σε όψη με τον Ήλιο: το άτομο οδηγείται από τη δύναμή του και μπορεί να επιτύχει με τις δικές του προσπάθειες. Μπορεί να είναι αυστηρός κριτής του εαυτού του. Πνεύμα περιπετειώδες. Γνωρίζει επίσης, πώς μπορεί να εντυπωσιάσει άλλους.
Με τη Σελήνη: δίνει συνειδητή επίγνωση και βαθυστόχαστα συναισθήματα κι επίσης διαισθητικότητα. Το άτομο αναζητεί την αλλαγή, οπότε παρουσιάζει έλλειψη ικανότητας να παραμείνει σε εργασίες ρουτίνας επί μακρόν. Είναι ευαίσθητο στο προσωπικό του περιβάλλον. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των άλλων.
Με τον Ερμή: Έχει τη δυνατότητα να προσέχει τις λεπτομέρειες, έχει μεγάλη ικανότητα ν’ αλλάζει, είναι πολύ ανήσυχο, πολύ αναλυτικό σε πνευματικές αναζητήσεις κι έχει μεγάλη δυνατότητα ν’αντιλαμβάνεται τις εντυπώσεις των αισθήσεων.
Είναι ανήσυχο, αεικίνητο και μπορεί να δει και τις δύο πλευρές ενός θέματος. Μπορεί να επικοινωνεί από ένα βαθύ, υποσυνείδητο επίπεδο χρησιμοποιώντας λέξεις οι οποίες ανακουφίζουν και ηρεμούν τους άλλους.
Με την Αφροδίτη: Δίνει βαθύτητα αισθημάτων και αντίληψη αίσθητηριακών εντυπώσεων. Συγκινήσεις θεωρούνται σημαντικές. Είναι ιδεαλιστής και με προδιαθέσεις αισθησιασμού, ρομαντισμού και αγάπης. Ελκύει εκείνο που εκτιμά ότι έχει μεγαλύτερη αξία.
Με τον Άρη: Αισθάνεται πολύ σίγουρο, γενναίο και τολμηρό. Μπορεί να κάνει σωστή χρήση εσωτερικών σκοπών, επιθυμιών και πεποιθήσεων. Ενδέχεται να υπερνικήσει μεγάλα εμπόδια για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του.
Με το Δία: Δίνει αυτοπεποίθηση και συνεργατικότητα. Προκαλεί το προσωπικό σύστημα αξιών, τα «πιστεύω» και αποκαλύπτει νέους δρόμους μάθησης. Δίνει αξιόλογη διορατικότητα η οποία μπορεί να θεωρηθεί και δεδομένη.
Με τον Κρόνο: Καλλιεργεί ενδιαφέροντες προγραμματισμούς ενασχολήσεων για να κερδίσει ανταμοιβές. Επικυριαρχεί η άμυνα. Είναι ένας οξυδερκής κριτής της ανθρώπινης φύσης και δεν εξαπατάται εύκολα. Προσπαθεί να υπερπηδήσει εμπόδια.
Με τον Ουρανό: Έχει ουτοπιστικές ιδέες, δημιουργικές πρωτοτυπίες, ανυπόμονα εκφράζει εσωτερικά του χαρακτηριστικά. Διοχετεύει μεγαλύτερη ενέργεια για να συμμορφωθεί με τη δική του φύση. Υπερεπιθυμεί νέες εμπειρίες και είναι εγωκεντρικό.
Με τον Ποσειδώνα: Μία διάθεση περιπλάνησης πλήρης κινδύνων, προαισθημάτων και διαίσθησης. Στερείται πρακτικότητας, μπορεί να χαθεί σε όνειρα. Πολύ ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων.
Με τον Πλούτωνα: Δίνει έντονη τάση αναμόρφωσης η οποία αναπτύσσεται εσωτερικά. Εξάγει συμπεράσματα της βαθύτερης σημασίας της ζωής με σκοπό ν’ αλλάξει τον εαυτό του. Μπαίνει στη ρίζα του προβλήματος με την επιδίωξη της πληρότητας, για να επουλώσει βαθιές πληγές.

Ευγενία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου