Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΛΑΝΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ

     Οι απλανείς αστέρες είναι ουράνια σώματα,, οι σπουδαιότεροι  των οποίων (Α΄, Β΄, Γ΄, και  Δ΄ μεγέθους) είναι ορατοί με γυμνό οφθαλμό. Αυτός είναι ο λόγος που είναι γνωστοί από την αρχαιότητα. Δεν μετακινούνται  εύκολα στις Ζωδιακές μοίρες γι’αυτό τους λαμβάνουμε σοβαρά  υπ’όψιν μας. Από αυτή τη στήλη θα σας παρουσιάσω τους σπουδαιότερους απλανείς και  θα σας συμβουλεύσω για το πώς αυτοί εκφράζονται αστρολογικά σ’έναν γενέθλιο χάρτη. Η ανοχή σε όψεις για τους απλανείς του Α΄ μεγέθους είναι  6ο, του Β΄ μεγέθους 5ο , του Γ΄4ο και του Δ΄ 3ο μοίρες.
                                       Ευγενία Σούρδη
          Ερευνήτρια Αστρολογίας – Συγγραφέας

     Ζανράκ  (Zanrak) – 23ο  44΄ Ταύρου – (Θέση στο Ζωδιακό το 1990)
    Γάμμα Ηριδανού (Eridanus, - ni) - (  Eri– Γ΄ Μεγέθους
 
     Ο Ηριδανός είναι ένας αστερισμός ο οποίος έχει έκταση 1138 τετραγωνικές μοίρες.
        Παρατηρώντας τον με γυμνό οφθαλμό, το μεγαλύτερό του μέρος, φαίνεται φτωχό σε ουράνια σώματα, σε σύγκριση με το γειτονικό αστερισμό τού Ωρίωνος.
    Ο ουράνιος αυτός μαίανδρος σχετίζεται, κατά την Ελληνική Μυθολογία, με τους δώδεκα άθλους του Ηρακλέους και εικονίζει τον ποταμό Αλφειό, του οποίου, ο μυθικός ήρωας, άλλαξε τη ροή του, για να καθαρίσει με αυτόν, την κοπριά, από τους στάβλους του Αυγείου.
    Σύμφωνα με άλλο μύθο, ο Ηριδανός πηγάζει από την Ιπποκρήνη, η οποία σχηματίστηκε στον ουρανό όταν η Υδρία του Υδροχόου διαλύθηκε από κτύπημα του Πηγάσου.
    Ο συσχετισμός, όμως, αυτών των τριών αστερισμών δεν ευσταθεί γιατί, οι τρεις αστερισμοί, είναι πολύ μακριά ο ένας από τον άλλο.
    Ο Άρατος και ο Ερατοσθένης ονομάζουν τον αστερισμό Ηριδανό.
    Ο Άρατος αναφέρει:
 «Οίον γαρ κακείνο θεών υπό ποσσί φορείται λείψανον Ηριδανοίο, πολύκλαυστου ποταμοίο» δηλαδή «Εκείνο το ποτάμι που με ορμή κυλά κάτω από τα πόδια των θεών, είναι το απομεινάρι του πολυφημισμένου Ηριδανού»
και ο Ερατοσθένης:
    «Ούτος εκ του ποδός του Ωρίωνος του αριστερού την αρχήν έχει.
    Καλείται δε, κατά τον Άρατον, Ηριδανός, ουδεμίαν δε απόδειξιν περί αυτού φέρει.
     Έτεροι δε φασίν δικαιότατον αυτόν είναι Νείλον, μόνος γαρ ούτος από μεσημβρίας τας αρχάς έχει. Πολλοίς δε άστροις διακεκόσμηται. Υπόκειται δε αυτώ και ο καλούμενος αστήρ Κάνωβος, ος εγγίζει τω πηδαλίω της Αργούς.
    Τούτου δε ουδέν άστρον κατώτερον φαίνεται, διό και περίγειος καλείται έχει δε αστέρας επί της κεφαλής α΄, επί τη πρώτη καμπή γ΄, επί τη Δευτέρα γ΄, επί της τρίτης έως των εσχάτων ζ΄, ους φασίν είναι τα στόματα του Νείλου. Τους πάντας ιδ΄».
    Δηλαδή: «Αυτός ο ποταμός έχει την πηγή του στο αριστερό πόδι του Ωρίωνος.
    Ο Άρατος τον ονομάζει Ηριδανό, δεν δίνει, όμως καμία δικαιολογία γι’ αυτό.
    Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι ο δικαιότατος Νείλος, διότι αυτός μόνος έχει τις πηγές του προς το Νότο. Είναι δε κοσμημένος με πολλά άστρα. Κάτω από αυτόν βρίσκεται και ο αστέρας που ονομάζεται Κάνωβος, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο πηδάλιο της Αργούς.
    Πιο κάτω δεν φαίνεται κανένα άλλο άστρο, γι’αυτό και ο Ηριδανός ονομάζεται «περίγειος».
    ΄Εχει δε αστέρες: Στην πηγή έναν. Στην πρώτη καμπή 3. Στη δεύτερη 3. Στην Τρίτη μέχρι το τέλος 7. Αυτοί λένε πως είναι τα στόματα του Νείλου. Σύνολο 14 αστέρες».
    Οι Έλληνες πολλές φορές τον αναφέρουν «Ο Ποταμός» και μεταφράζοντας οι Λατίνοι τη λέξη αυτή τον ονομάζουν Amnis, Flumen, Fluvius και ειδικότερα Padus, δηλαδή Πάδο και Eridanus.
    Για πρώτη φορά ο Ησίοδος, στη Θεογονία του, τον αποκαλεί Φάση από τον περίφημο μυθολογικό ποταμό, ο οποίος ξεκινά βαθιά στην Ασία και χύνεται στον Εύξεινο Πόντο, κοντά στο σημείο που οι Αργοναύτες βρήκαν το «Χρυσόμαλλο Δέρας». Ο ποταμός αυτός είναι σήμερα ο  Rion ή Rioni και στην Τουρκική γλώσσα ο Fasch.
    Ο Όμηρος λέει ότι ο Ηριδανός εκπροσωπεί το Ωκεά-
νιο Ρεύμα «Oceanus», το ρέον γύρω από τη Γη και ο Στράβων τον ονομάζει «ο ουδαμού υπάρχων» ποταμός.
    Πολλοί λαοί δίνουν σε δικούς τους ποταμούς την ονομασία του και τους ταυτίζουν με τον αστερισμό, αλλά όπως ανέφερα, ο Ερατοσθένης τον ταυτίζει με το Νείλο. Την ίδια άποψη έχουν, ο σχολιαστής του Germanicus και ο Hyginus.
    Αυτές οι αναφορές χρησιμοποιήθηκαν στους Αλφονσίους Πίνακες και γι’αυτό ο αστερισμός ταυτίζεται με το Νείλο και στην έκδοσή τους, του 1521, προστίθεται η φράση: “Stellatio fluvii id est Eridanus sive Gyon sive Nilus”, δηλαδή «Αστερισμός του ποταμού, ήτοι του Ηριδανού ή του Γηών ή του Νείλου». Η ονομασία Gyon προέρχεται από το βιβλίο της Γενέσεως (ΙΙ. 13). Είναι το όνομα του ενός ποταμού, με δεύτερο ποταμό τον Ευφράτη.
    Η πιο έντονη ταύτιση, όμως μυθολογικά, ήταν με τον Πάδο, γιατί εκεί παραγόταν το ήλεκτρο, στο οποίο, κατά το μύθο του Φαέθοντος, μετατρέπονταν τα δάκρυα των αδελφών του, των « Ηλιάδων», όταν αυτά έπεφταν μέσα στο νερό του, στο οποίο πνίγηκε ο αδελφός τους, τιμωρούμενος από το Δία, για τον αδέξιο χειρισμό του άρματος του πατέρα του, του Ήλιου.
    Υπάρχουν και άλλες μυθολογικές πληροφορίες και συσχετισμοί για τον Ηριδανό, αλλά αυτές που σας έδωσα, τις θεώρησα, τις πλέον σημαντικές.
 
    Ας πάμε, όμως στον Γάμμα του Ηριδανού (γ Eri) για να τον δούμε λεπτομερώς:

    Είναι γνωστός με το όνομα Zaurak  ή Zaurac από το Αραβικό Al Nair al Zaurak, που σημαίνει «ο λαμπρός αστήρ του πλοίου». Αλλά ο  Ideler δίνει το όνομα αυτό στον σημερινό α του Φοίνικα.
    Στην Κίνα, με τους δ, ε, η Eri και κάποιους άλλους αστέρες κοντά του, αποτελεί τον Tien Yuen, δηλαδή τον Ουράνιο Περίβολο.
     Σαν αστέρας, έχει τις ιδιότητες του Κρόνου. Εάν κάποιος, λοιπόν, έχει στο ωροσκόπιό του ένωση αυτού του αστέρα με πλανήτη, δεν θα πρέπει να παίρνει τα πράγματα στη ζωή πολύ σοβαρά (…να τα φέρνει βαρέως…), ούτε να δίνει σημασία στα λόγια των άλλων. Το άτομο αυτό θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει τη μελαγχολία. Με άλλα λόγια ο αστέρας αυτός προκαλεί στον άνθρωπο, φόβο  θανάτου και τάσεις αυτοκτονίας.
    Η E. Ebertin επισήμανε μερικές περιπτώσεις στις οποίες η ένωση του Ήλιου με τον Ζανράκ προκαλούσε παρατεινόμενες αρρώστιες και δύσκολες περιόδους διαβίωσης.
Π.χ. άτομο γεννημένο στις 12.05.1909 (Ήλιος σε σύνοδο με τον Ζανράκ) έχασε τη ζωή του σε ατύχημα τρένου, στις 13.03.1926.
    Ο Βεχλόου περιγράφει τις τελευταίες μοίρες του Ταύρου και τις πρώτες των Διδύμων ως ‘κακότυχες’.
    Στο γενέθλιο χάρτη, αυτός ο αστέρας, βέβαια, μπορεί να βρεθεί σε πολλά ωροσκόπια.
    Α) Στην περίπτωση του ποιητή Ρίλκε, ο Πλούτων ήταν σε σύνοδο με τον αστέρα, σε όψη τετραγώνου με τον Κρόνο και στο μεσοδιάστημα Ήλιου / Ποσειδώνα. Ο Ρίλκε, πάντοτε, βρισκόταν σε απομόνωση και δεν μπορούσε να χειριστεί την ίδια του τη ζωή. «Τρόμος» και «δέος» είναι οι λέξεις που εμφανίζονται συχνά στα ποιήματά του και λένε πως η ψυχή του κομματιαζόταν.
    Β) Επίσης, η Αφροδίτη σε ένωση με τον Ζανράκ δίνει τάσεις στη μοναξιά και την αυτοανάλυση.
    Γ) Ο Ρόμπερτ Οππενχάιμερ (22.04.1904) ο ‘‘πατέρας της ατομικής βόμβας’’ είχε σύνοδο του Ερμή με τον Ζανράκ. Για τις εργασίες, οι οποίες είχαν σχέση με την ειδικότητά του, αγόρασε ένα σπίτι σε ερημική περιοχή, όπου βρισκόταν σε πλήρη απομόνωση από τον κόσμο. Έλεγε χαρακτηριστικά: ‘Εδώ ποτέ δεν διάβασα εφημερίδα και δε μίλησα στο τηλέφωνο. Η πολιτική και η οικονομία δεν με ενδιέφεραν. Εξίσου και η κοινωνική ζωή’.
    Αν έχουμε, λοιπόν, κάποιον πλανήτη μας σε αρνητική όψη με τον Ζανράκ, ας προσπαθήσουμε να τον δούμε πιο αισιόδοξα, για να μην απομονωθούμε.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

« Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Η ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ AΞΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ» - Σταύρου Πλακίδου – Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων

«Απλανείς Αστέρες» των  Έμπερτιν – Χόφμαν

«Σταθεροί Αστέρες» - Καραμηνάς Περικλής – Εκδόσεις « Ηλίανθος»

Τα «Φαινόμενα και Διοσημεία» του Αράτου του Σολέως
Ευαγγέλου Σπανδάγου – Εκδόσεις «Αίθρα»

Οι «Καταστερισμοί» του Ερατοσθένους του Κυρηναίου – Ευαγγέλου Σπανδάγου –Εκδόσεις Αίθρα

“BRADY’S BOOK OF FIXED STARS” -  BERNADETTE BRADY – WEISER


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου