Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Προζερπίνη ]•[                      
Αυτός ο αστεροειδής, δεν είναι ο γνωστός αστεροειδής ανάμεσα στον Άρη και στο Δία. 
Οι επιστήμονες θεωρούν, ότι αυτός ο πλανήτης βρίσκεται έξω από την τροχιά του Πλούτωνος, στη ζώνη Ντε Κιΰπερ,  και δεν είναι ακόμα αρκετά εξερευνημένος. .

Η τροχιά του είναι αρκετά έκκεντρη, έχει δηλαδή μεγάλη έλλειψη, αλλά είναι λιγότερο έκκεντρη από την τροχιά του Πλούτωνος.

Χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της επιρροής της Προζερπίνης τα αρχαία διαγράμματα, τα οποία άφησε ο Μπραχμαγκούπτα κι επίσης παρόμοια διαγράμματα, που σχεδόν δεν διαφέρουν από Ινδο- ιρανικές πηγές.Από αυτά τα διαγράμματα φαίνεται ότι η Προζερπίνη μπήκε στο ζώδιο του Ζυγού στις 20 Φεβρουαρίου 1918, ενώ στο ζώδιο του Σκορπιού στις 9/2/1983. 
Η Προζερπίνη για 65 χρόνια βρίσκεται στο ίδιο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Μέχρι το δεύτερο ήμισυ του δέκατου ένατου αιώνα δεν θα συνιστούσα η Προζερπίνη να τοποθετείται σε κοσμογράμματα, επειδή τότε, δεν λειτουργούσε.
Στους περισσότερους ανθρώπους, η Προζερπίνη άρχισε να επιδρά μόνο από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Ένωση της Προζερπίνης με τη Λευκή Παρθένο {Νέα Σελήνη}, πλησίον του Μεσουρανήματος [MC], σ'  ένα κοσμόγραμμα, είναι ένας από τους δείκτες ενασχόλησης με αλχημεία.
Η επίδραση της Προζερπίνης δείχνει, σε οποιονδήποτε από τους οίκους του κοσμογράμματος, το τί πρέπει ο άνθρωπος ν’απαρνηθεί πλήρως ή τί πρέπει ν’ αλλάξει ή να  διαλύσει και να δημιουργήσει σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο.Με άλλα λόγια, η Προζερπίνη στους οίκους του κοσμογράμματος είναι δείκτης μετάλλαξης της ζωής σε κάποια ορισμένη, χρονική στιγμή.

Η Προζερπίνη εκδηλώνει τώρα τη δράση της πιο έντονα στους γωνιακούς οίκους, αυτήν την εποχή, (1ο, 4ο, 7ο και 10ο). Βέβαια αυτή της η ενέργεια έχει αρχίσει πριν από 90 χρόνια και θα συνεχισθεί για τα επόμενα 100.   
Ήδη, τώρα, σ' αυτούς τους οίκους, η Προζερπίνη, είναι ένας από τους αποκρυφολογικούς δείκτες. Η πιο ασθενής δράση της Προζερπίνης εκδηλώνεται στους κατιόντες  οίκους (3ο, 6ο, 9ο, 12ο ).

Για την Προζερπίνη δεν ισχύουν όλες οι όψεις.

Αλλά υπάρχουν όψεις οι οποίες δουλεύουν. Αυτές είναι το τρίγωνο (απόσταση από πλανήτη 120ο μοίρες), η αντίθεση (απόσταση από πλανήτη 180ομοίρες), και η σύνοδος (απόσταση από πλανήτη μέχρι 10ο μοίρες).

Σε αυτές τις τρεις όψεις η εκδήλωση τής Προζερπίνης είναι η πιο ευνοϊκή. Ακόμα και η αντίθεση ασκεί ευνοϊκή επίδραση.

Η πιο αρνητική, είναι η εκδήλωση της Προζερπίνης, σε τετράγωνο (απόσταση από πλανήτη 90ο μοίρες). Η ανοχή σε όλες αυτές τις όψεις είναι (+,-) 10 μοίρες.

Η πιο ισχυρή επίδραση της Προζερπίνης εκδηλώνεται είτε στο Σταυρό είτε σε κλειστό (μεγάλο) τρίγωνο.
Αν βρεθεί στη βάση του ιστίου {Κβίνκουξ}, (150ο  μοιρών), τότε θα εκδηλωθεί ασθενώς, ενώ στην κορυφή του Κβίνκουξ, δυνατά. Στο ταυ τετράγωνο δρα κυρίως με κακοήθεια. Ο Σταυρός ευνοεί την αλλαγή τού ατόμου, την πνευματική του ανάπτυξη, ενώ το ταυ τετράγωνο ευνοεί τις κακοήθεις μετατροπές και τ’ατυχήματα.
   

Η Προζερπίνη στον 1ο οίκο Η Προζερπίνη στον πρώτο οίκο, όταν βρίσκεται ακριβώς στον ωροσκόπο, (Asc), δίνει στον άνθρωπο όχι μόνον αλλαγή στην προσωπικότητά του, αλλά ακόμα και πλήρη μεταμόρφωση της εξωτερικής εμφάνισής του.
Σαν αποτέλεσμα, ειδικά σε προχωρημένη ηλικία, στα γεράματα, αλλάζουν πλήρως οι  απόψεις του ατόμου.
Συχνά ο άνθρωπος εμφανίζει τέτοιες ικανότητες, τις οποίες πριν δεν μπορούσε καν να φανταστεί, δηλαδή αποκαλύπτονται λανθάνοντα ταλέντα.
Σε μια τέτοια περίπτωση, αν η Προζερπίνη είναι καλή, στον άνθρωπο είναι δυνατή η εκ νέου ανάπτυξη του σώματος. Η Προζερπίνη στον πρώτο οίκο, ιδιαίτερα σε ένωση με τον ΄Ηλιο, στην καρδιά του Ήλιου, δηλαδή σε + - 17΄ πρώτα λεπτά, κοντά στον ωροσκόπο προικίζει τους ηλικιωμένους με ανάπτυξη νέων δοντιών.

Η κάθε δράση του ανώτατου αυτού αστεροειδούς αρχίζει πιθανόν αρνητικά. Η Προζερπίνη μόνον μόλις άγγιξε την ανθρωπότητα με μικρό μέρος των δώρων της. Ακόμα αυτά είναι δυσάρεστα, (βαριά) δώρα. Η Προζερπίνη στον 2ο οίκο Η Προζερπίνη στον δεύτερο οίκο προς το παρόν εκδηλώνεται μόνον σαν καταστροφέας. Όποιος την έχει σε κάποιον οίκο του, εκεί παραμένει σε όλη του τη ζωή, επειδή η παραμονή της σε κάθε ζώδιο είναι 65 χρόνια. Αν η Προζερπίνη σχηματίζει όμως, θετικές όψεις, την καταστροφή μπορεί ν’ ακολουθήσει η αναδημιουργία. Στον δεύτερο οίκο η αναδημιουργία, όμως, δεν βοηθιέται όταν υπάρχουν αρνητικές όψεις. Συχνά τέτοιες όψεις είναι υπαίτιες,  για το βάρος που αισθάνεται ο άνθρωπος από την περιουσία του. Αν η αρνητικότητα αυτή συνεχίζεται, τότε το άτομο, δεν θα καταφέρει τίποτα μέχρι ν' αποποιηθεί την προσήλωσή του στα κοσμικά  αντικείμενα.

Ο άνθρωπος πρέπει να επανεξετάσει την άποψή του για τον κόσμο των πραγμάτων, για τα λεφτά, για την αποταμίευση. Δηλαδή, στην πορεία του για επιτυχημένη πραγματοποίηση του προγράμματος του, αυτός ο άνθρωπος πρέπει αρχικά ν’ αρνηθεί κάτι. Αν στο δεύτερο οίκο η Προζερπίνη είναι προσβεβλημμένη, τότε οι άνθρωποι θ’ αλλάζουν συχνά τα πράγματα τους. Αν η Προζερπίνη υποστηρίζεται από όψεις και είναι καλή, αυτό αποτελεί έναν από τους δείκτες για ν’ ασχολείται κανείς με τη γιόγκα. Ο άνθρωπος είναι ικανός για πολλά  επιτεύγματα στην χάτχα γιόγκα.
Επιπλέον, το άτομο μπορεί να πειραματίζεται με δίαιτες, να περιορίζει τον εαυτό τους στο φαγητό, και αυτό μπορεί να του βγει σε καλό. Αλλά αυτό μόνον γίνεται στην περίπτωση, που η Προζερπίνη υποστηρίζεται από όψεις. Σε αρνητικές όψεις, απαγορεύονται τα πειράματα με δίαιτες ή αυτό πρέπει να γίνεται μόνον υπό την καθοδήγηση σοβαρού διατροφολόγου.


Η Προζερπίνη στον 3ο οίκοΗ δράση της εδώ δεν είναι αρκετά μελετημένη. Εκδηλώνεται πολύ αδύναμα. Χτυπημένη η Προζερπίνη στον τρίτο οίκο υπόσχεται πρόωρο θάνατο του αδελφού ή της αδελφής, δηλαδή, ο αδελφός ή η αδελφή θα πεθάνουν πολύ νωρίτερα από το άτομο, όχι απαραίτητα σε μικρή ηλικία. Αυτό, δηλαδή, δεν προδικάζει νεαρή ηλικία θανάτου.    Επίσης το άτομο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στα κοντινά ταξίδια. Επιπλέον, η Προζερπίνη εδώ, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο συσσώρευση αχρήστων πληροφοριών και πρόβλημα στη μνήμη. Αν βρίσκεται σε θετική όψη με την Αφροδίτη αυτό είναι ένας από τους δείκτες ερωτικής σχέσης με κοντινούς συγγενείς συχνότερα με τα ξαδέλφια ή του θείου με την ανηψιά. Σπάνια, όμως, συμβαίνει αυτό ανάμεσα σε αδέλφια.                Η Προζερπίνη στον 4ο οίκοΕδώ η Προζερπίνη εξασκεί ισχυρή επίδραση.

Η δράση της, εδώ συγκεκριμένα, εκδηλώνεται στους αλχημιστές και στους χημικούς.

Αν η Προζερπίνη στον τέταρτο οίκο προσβάλλεται από όψεις με τη Σελήνη ή τον Άρη, τότε τον άνθρωπο μπορεί να τον περιμένει κάποια καταστροφική επίδραση στον τόπο διαμονής του, εκεί που μένει, ως συνήθως, στο πατρικό του σπίτι. Αν το άτομο έχει στο σπίτι του βαριά ατμόσφαιρα, τότε συνίσταται ν’αλλάξει τόπο διαμονής, να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι.΄Η, αν δεν μπορεί να το κάνει, σε μια τέτοια περίπτωση, ο άνθρωπος, πρέπει ν’ αλλάξει τελείως τις σχέσεις του με τους γονείς του. Αν η Προζερπίνη έχει θετικές όψεις θα μπορέσει να το κάνει, αν όμως η Προζερπίνη έχει αρνητικές, τότε δεν θα μπορέσει να το κάνει εύκολα και πρέπει ν’ αποκτήσει τη δυνατότητα να ελίσσεται έξυπνα. Γενικώς, η προσβεβλημένη Προζερπίνη  στον τέταρτο οίκο, συχνά δείχνει, σε ανδρικό ωροσκόπιο, ότι η μητέρα μπορεί να είναι το αίτιο έλλειψης ευτυχίας στον άντρα. Ένα τέτοιο άτομο καλύτερα να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι, αν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Συνήθως, τέτοιο άτομο πραγματοποιεί το πρόγραμμά του, μετά το θάνατο της μητέρας του. Στις γυναίκες, παρόμοια κατάσταση  ωροσκοπίου, δείχνει ότι, την εξέλιξη της γυναίκας, εμποδίζει ο πατέρας της. Αν αυτό δεν εκδηλώνεται, τότε αυτό δεν είναι τίποτα, αν όμως είναι οφθαλμοφανές, τότε η γυναίκα πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της. Συχνά, μετά την καταστροφή κάποιου στερεότυπου στο σπίτι, όταν στο σπίτι πλήρως διαλύονται οι σχέσεις, όταν στο σπίτι αλλάζουν τα πάντα, τότε μόνον, μετά από αυτά, στον άνθρωπο έρχεται η επιτυχία. Αλλά αυτό οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη αλλαγή συμπεριφοράς του ατόμου προς το πατρικό του σπίτι, τους γονείς και τους προγόνους του.Η Προζερπίνη στον 5ο οίκο Η επίδραση της στον πέμπτο οίκο εκδηλώνεται εξαιρετικά, ως αρνητική. Ακόμα χειρότερη από τη λειτουργία της στον δεύτερο οίκο. Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις του κοσμογράμματος, γενικώς. Εδώ, η επιφορτισμένη με τις αρνητικές όψεις Προζερπίνη, δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις που αφορούν πρώτα απ' όλα τα παιδιά του ατόμου. Δεύτερον, σε σπουδαιότητα, τον ελεύθερο χρόνο του. Τρίτον, έχει κακή επιρροή στις ερωτικές σχέσεις του ατόμου. Π.χ. η Προζερπίνη προσβεβλημένη από τον Ήλιο στους άντρες ή από τη Σελήνη, τον Άρη ή τον Ουρανό στις γυναίκες, μπορεί να γίνει αιτία θανάτου του παιδιού. Ένα τέτοιο άτομο πρέπει, με υπευθυνότητα, να προσέχει τα παιδιά του. Επιπλέον, τέτοιες όψεις σε γυνακείο κοσμόγραμμα, είναι δείκτες μεγάλου αριθμού εκτρώσεων, αποβολών, ανεπιτυχών τοκετών και προβλημάτων στον τομέα των γυναικολογικών της θεμάτων. Ακόμα και εξαιρετικά θετική, αν δεν έχει καμιά αρνητική όψη, φέρνει στον άνθρωπο δυστυχία στον πρώτο του έρωτα. Επιπλέον, ένα τέτοιο άτομο πρέπει να περάσει απ’ όλες τις στενοχώριες του έρωτα, αποκτώντας θλιβερή πείρα στον αντίστοιχο τομέα. Αν, όμως, το άτομο αλλάξει πλήρως τις απόψεις του για τον έρωτα, ο δεύτερος του έρωτας δεν θα έχει την ίδια τύχη. Όποιος δεν αλλάξει τις απόψεις του, θα έχει μια σειρά καταστροφών σ’ ερωτικό επίπεδο και θα συνεχίζει να κάνει σφάλματα. Η Προζερπίνη στον 6ο οίκοΑν και ο 6ος οίκος συμπεριλαμβάνεται στους κατιόντες οίκους η Προζερπίνη εκδηλώνεται ενίοτε και θετικά, αν είναι καλή. Η καλή Προζερπίνη μπορεί να διαμορφώσει θεραπευτή, ιδίως, όταν βρίσκεται στην αρχή του έκτου οίκου. Τέτοια όψη απαντάται συχνά στα ωροσκόπια καλών γιατρών. Η προσβεβλημμένη μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο θλιβερή πείρα που συνδέεται με το χώρο της δουλειάς του.


Κοσμόγραμμα γης + αέρα εμποδίζει την ικανότητα του ατόμου να θεραπεύει. Τ’ άτομα γης + αέρα μπορούν να θεραπεύουν μόνον δείχνοντας και υποδεικνύοντας χωρίς να λειτουργούν τα ίδια, επειδή μπορεί να καταστραφούν.

Κοσμόγραμμα γης + αέρα είναι κοσμόγραμμα της προφήτισσας ή του διορατικού, ο οποίος βλέπει κάτι και το λέει σε άλλους. Από το πλήθος των πληροφοριών από το σύμπαν μπορεί να μάθει, πώς να θεραπεύσει την ασθένεια κάποιου ατόμου, αλλά τίποτα πέρα από αυτό. Οι γνήσιοι επαγγελματίες θεραπευτές έχουν δικαίωμα ν’ αναλαμβάνουν ένα μέρος του ξένου κάρμα. 


Κοσμόγραμμα πυρός + αέρος.

Αυτά τα άτομα μπορεί να θεραπεύουν, αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σε κάθε περίπτωση, επειδή το κοσμόγραμμα πυρός +  αέρος είναι ικανό να μπαίνει σε συντονισμό. Δηλαδή, ο θεραπευτής και ο ασθενής μπορεί να καταστρέψουν ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό εδώ πρέπει να στηρίζεται κανείς στη διαίσθησή του.


Κοσμόγραμμα Γης + Ύδατος είναι το κοσμόγραμμα του συγγραφέα. Το Ύδωρ είναι η διαίσθηση, το ψυχολογικό χάρισμα, ενώ η Γη, η μορφή, το σχήμα, η φόρμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ικανός για διανοητική διεισδυτικότητα και επίσης, είναι ικανός να την ενσαρκώσει με υλική μορφή π.χ. σε έργο του, γραμμένο από τον ίδιο.

Κοσμόγραμμα Πυρός + Ύδατος είναι κοσμόγραμμα  του θεραπευτή, του αποκρυφολογικού δασκάλου. Εσωτερικό κοσμόγραμμα.

Γη + Πυρ
είναι κοσμόγραμμα του ακατανίκητου ανθρώπου. Ένα τέτοιο άτομο δεν μπορείς να το εξαφανίσεις. Η Προζερπίνη στον 7ο οίκοΕδώ έχει πολύπλευρες εκδηλώσεις. Αρνητική και προσβεβλημμένη παρέχει συνεχή διαζύγια ή επανάληψη του γάμου με την ίδια σύζυγο.

Τέτοια πικρή πείρα γι' αυτό το ζευγάρι  είναι απαραίτητη για ν’αρχίσει το άτομο να εκτιμά τον/την σύντροφό του μόνον τότε, όταν πλήρως θα σταματήσει την επαφή μαζί του/της. Ένα τέτοιο άτομο μόλις καταλάβει μετά το διαζύγιο τί έχει χάσει, αρχίζει εκ νέου να επιδιώκει να συνάψει γάμο. Στο τέλος του εβδόμου οίκου, η προσβεβλημμένη Προζερπίνη, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο δικαστικά προβλήματα. Ενώ η υποστηριζόμενη Προζερπίνη εκδηλώνεται θετικά. Συμβαίνει και το εξής: το άτομο μπορεί να βρίσκεται στα πρόθυρα δικαστικής διαδικασίας ή μπορεί ακόμα και να συμβεί αυτή η δίκη, αλλά του δίνεται η δυνατότητα να υπερασπίσει τα δικαιώματά του και να μείνει ελεύθερος/η. Ακόμα κι αν είναι ένοχος, μπορεί, αντί για ποινική δίωξη, να εφαρμοστούν διοικητικά μέτρα. Ένωσή της με τον Δία, ευνοεί τη βελτίωση των προβλημάτων του εβδόμου οίκου. Ένωσή της με τον Ποσειδώνα δεν είναι ευχάριστη, επειδή στερεί τον άνθρωπο από τις ονειροπολήσεις του, επειδή η Προζερπίνη είναι ένας λογικός αστεροειδής, ενώ ο Ποσειδών μάς δίνει κοσμική αρμονία ή ψευδαίσθηση. Το άτομο βλέπει τα όνειρά του να διαψεύδονται και στερείται των φαντασιώσεων του, κυρίως με προσβεβλημμένη Προζερπίνη. Σε ειδικές περιπτώσεις, τέτοια ένωση μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ικανότητα για πρακτικές εξερεύνησεις στον τομέα του μυστικισμού. Η Προζερπίνη στον 8ο  οίκοΕδώ εκδηλώνεται και καλώς και κακώς. Είναι ένας από τους δείκτες ύπαρξης στον άνθρωπο αποκρυφολογικών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα η Προζερπίνη στον 8ο οίκο μπορεί να δείχνει τον κλινικό θάνατο του ανθρώπου με την ακόλουθη ανάσταση. Και όχι μόνον ανάσταση, αλλά απόκτηση της μεταθανάτιας πείρας. Ο Μπραχμαγκούπτα θεωρούσε, ότι ο άνθρωπος, στον όγδοο οίκο, υποστηριζόμενος από όψεις της Προζερπίνης, μπορεί να βλέπει τις προηγούμενες του ενσαρκώσεις. Επίσης, αν η Προζερπίνη είναι ισχυρή και υποστηρίζεται από όψεις, ιδίως από τον Ουρανό, τη Σελήνη και τον Ερμή, τότε, μπορεί να βλέπει και τις προηγούμενες ζωές των άλλων ανθρώπων. Εάν βρίσκεται σε καλές όψεις με τη Σελήνη στον 8ο οίκο σε γυναικείο κοσμόγραμμα, στις γυναίκες αυτές, παρατηρείται, πολύ εύκολη διάκριση της αστρικού τους σωσία. Ένα τέτοιο άτομο είναι ικανό να κάνει αστρικά ταξίδια. Μερικές είναι ικανές να κάνουν αστρικά ταξίδια σε χώρο, ενώ μερικές ακόμη και στον χρόνο. Στους άνδρες, ο αστρικός σωσίας γίνεται καλύτερα αντιληπτός, όταν υποστηρίζεται από τον Ερμή, αλλά και από τη Σελήνη. Εάν προσβάλλεται από όψεις στον 8ο οίκο, τότε μπορεί να είναι δείκτης καταστροφών ή ψυχικών ασθενειών. Μια από τις πιο διαδεδομένες ασθένειες, επί προσβεβλημμένης  Προζερπίνης, είναι ο σχιζοφρενικός διχασμός της προσωπικότητας.

Η Προζερπίνη στον 9ο οίκο.Εδώ η επίδραση της εκδηλώνεται άκρως ασθενικά, ακόμα ασθενέστερα σε σύγκριση με τον τρίτο οίκο. Βασικά η επίδρασή της απεικονίζεται στην κοσμοθεωρία του ατόμου.        -Πώς η Προζερπίνη δουλεύει;

Συσσωρεύει  μικροπράγματα και μετά συμβαίνει ποιοτική ανατροπή - αλλαγή. Έτσι στον άνθρωπο μπορεί να συμβεί αλλαγή των πεποιθήσεων του. Δηλαδή, κάτι θα συσσωρεύεται από μικρολεπτομέρειες και μετά ο άνθρωπος μπορεί ν’ αλλάξει τις πεποιθήσεις του. Ο ένατος οίκος συνδέεται όχι μόνον με την ιδεολογία, αλλά και με τα ταξίδια στο εξωτερικό. Εδώ, μπορεί, να μην συσσωρεύονται οι μικρολεπτομέρειες, αλλά μια ασήμαντη περιοδεία στο εξωτερικό ν’ αλλάξει όλες τις απόψεις στη ζωή του ανθρώπου.

 Προζερπίνη στον 10ο  οίκο.Εδώ, η επίδρασή της στον άνθρωπο, εκδηλώνεται αρκετά δυνατά. Η προσβεβλημμένη Προζερπίνη μπορεί να ευνοεί την πλήρη καταστροφή όλων των επιτευγμάτων του ατόμου. Είναι δείκτης μετάλλαξης, μετατροπής του σκοπού του ανθρώπου. Σε περίπτωση αρνητικών όψεων, ο άνθρωπος εξελίσσεται ολοκληρωμένα, μόνον σε περίπτωση, που ο ίδιος θα καταστρέψει ό,τι είχε δημιουργήσει πριν. Δηλαδή, ό,τι έχει δημιουργήσει, πρέπει να το καταστρέψει ή να το απαρνηθεί. Κι έτσι πρέπει να κάνει κατά περιόδους. Αν τ’ απαρνηθεί πλήρως, σε επόμενη φάση δημιουργίας, έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Αν ο ίδιος δεν καταστρέψει ή δεν απαρνηθεί, τότε η καταστροφή θα συμβεί ανεξάρτητα από τη βούληση του. Όλα θα σωριαστούν σαν ένα χάρτινο σπίτι. Πρέπει να ξέρει να χάνει. Αυτό δείχνει εδώ η Προζερπίνη. Είναι, επίσης, δείκτης, σε αντρικό ωροσκόπιο, καταστροφής, που μπορεί να δημιουργηθεί από τον ίδιο τον πατέρα. Και συνήθως ο θάνατος του πατέρα διορθώνει την κατάσταση. ΄Η το άτομο είναι υποχρεωμένο ν’ αναθεωρήσει ολότελα τις σχέσεις του με τον πατέρα του, και να τις λειτουργήσει σε καινούργια βάση. Σε γυναικείο ωροσκόπιο, η μητέρα φρενάρει την ανάπτυξη.

Αν στον δέκατο οίκο υπάρχει υποστηριγμένη Προζερπίνη,
(δεν εκδηλώνεται, ακόμα, στα ωροσκόπια) αλλάζει κατά περιόδους το έδαφος κάτω από τα πόδια του ατόμου, δηλαδή, ενώ στέκεται σε σταθερή βάση κάποιων στόχων, ταλαντεύεται, αλλά στο τέλος σταθεροποιείται. Επίσης συναντάται στους ταλαντούχος αλχημικούς και χημικούς,
(4ος  και 10ος  οίκος).Η Προζερπίνη στον 11ο  οίκοΕδώ, η εκδήλωση της δεν είναι ισχυρή. Διαμορφώνεται η ευπάθεια του ανθρώπου στην αλλαγή των πεποιθήσεων υπό την επήρεια των φίλων. Συχνά, προσβεβλημμένη από τις όψεις, μπορεί να δώσει στον άνθρωπο, θάνατο όλων των φίλων του. Αν η Προζερπίνη χτυπιέται από πολλές όψεις τεσσάρων ή πέντε πλανητών τότε, ένας τέτοιος άνθρωπος, όχι μόνον θα ζήσει περισσότερο απ’ όλους τους φίλους του, αλλά πιθανόν και από τους συγγενείς του. Δηλαδή, πλήρης αλλαγή του περιβάλλοντος του ανθρώπου. Γενικά εκδηλώνεται πολύ άχαρα. Η υποστηριζόμενη Προζερπίνη, δημιουργεί πάλι αλλαγή του φιλικού περιβάλλοντος εδώ όμως, το άτομο πρέπει πλήρως ν’ αναθεωρήσει τις σχέσεις του με τους ανθρώπους, τους ομοϊδεάτες του, πρέπει να στερηθεί τις ψευδαισθήσεις για τους φίλους του και τότε θα περιβάλλεται από πιστούς φίλους. Αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά όχι επειδή θα πεθάνουν οι φίλοι, αλλά επειδή θα φύγουν οι παλιοί και θα έρθουν οι καινούργιοι. Η Προζερπίνη στον 12ο οίκο


Εδώ δουλεύει ο άξονας 6ου + 12ου οίκου. Οποιαδήποτε Προζερπίνη, καλή ή κακή, πρώτα απ’ όλα παρέχει στον άνθρωπο την ελευθερία του πνεύματος, την ελευθερία της αναζήτησης, σε απομόνωση. Η υποστηριζόμενη Προζερπίνη στον δωδέκατο οίκο δίνει τη δυνατότητα στους επιστήμονες -  ερευνητές σε οποιουσδήποτε τομείς και αν εργάζονται  να κάνουν ανακαλύψεις αλλά θα πρέπει να δουλεύουν μόνοι τους. Η υποστηριζόμενη  Προζερπίνη συμβάλλει στο να έχει κανείς αίσθηση πλήρους ελευθερίας στην εθελοντική  του απομόνωση. Με προσβεβλημμένη Προζερπίνη  στον 12ο  οίκο, ο άνθρωπος επίσης νοιώθει την ελευθερία τού πνεύματος στην απομόνωση, αλλά συνήθως, δεν απομονώνεται ο ίδιος. Τον απομονώνουν, γιατί, είτε συχνά θα εισάγεται στο νοσοκομείο, είτε θα βρεθεί στη φυλακή για κάτι ασήμαντο. Κι εκεί, όμως, θα αισθάνεται την ελευθερία. Ιδιαίτερα η καταναγκαστική απομόνωση μπορεί ν’ απειλεί εκείνους στους οποίους η προσβεβλημμένη Προζερπίνη βρίσκεται στο πρώτο τριτημόριο του 12ου οίκου. Εάν βρίσκεται όχι στην αρχή, αλλά στο τέλος του οίκου, στο τρίτο τριτημόριο, κοντά στον ωροσκόπο, σε σύνοδο με τη Σελήνη, τότε ο άνθρωπος έχει την ικανότητα, όχι όμως ταχέως και αμέσως να μεταμορφώνεται πλήρως, ν’ αλλάζει την εμφάνισή του. Ένα τέτοιο άτομο μπορεί ν’ αλλάξει στον εαυτό του ακόμα και το σχήμα των οστών, όμως, όχι αμέσως, γι' αυτό χρειάζεται χρόνος. Η Προζερπίνη στον ωροσκόπο στο 12ο οίκο είναι ένας από τους δείκτες των Μάγων.

                                                     ΕυγενίαΑπόσπασμα από το βιβλίο μου "Φαέθων και Προζερπίνη" -  Εκδόσεις Ηλίανθος (αφιλοκερδώς προσφερθέν)

Το άρθρο βοηθήθηκε από μία διάλεξη του Pavlov Globa.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου